En başa dön
Kira Bedelinin Artırılması İçin İhtarname Örneği doldur

Kira Bedelinin Artırılması İçin İhtarname

Son güncelleme
Son güncelleme 3 hafta önce
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Puan 4,7 - 7 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 3 hafta önce

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4,7 - 7 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kira Bedelinin Artırılması İçin İhtarname

Bu ihtarname konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde, kira bedelinde artış yapılmak istenen durumlarda kullanılmaktadır. Kira artışına ilişkin ihtarname kiralayan/kiraya veren/mülk sahibi tarafından gönderilmektedir.

Sözleşmede kira bedelinin artacağına ilişkin bir maddenin bulunması halinde kiraya veren bildirim amacı ile ihtarname gönderebilir. Kira bedeli artırım ihtarnamesi kiraya veren ve kiracı arasında artış bedeli konusunda anlaşmazlık var ve dava yoluna gidilecek olması durumunda da gönderilir. Kira bedelinin tespiti için dava açmak isteniyorsa, işbu ihtarname yeni kira döneminin başlamasından itibaren 15 gün içinde kiracıya gönderilmelidir. 15 gün içinde ihtarname gönderilmez ise davada bir sonraki kira döneminin kira bedeli üzerinden hüküm verilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Kira bedelinin artırılması için ihtarname noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü posta yolu ile kiracıya gönderilebilir.

Kiralayan taraf ve kiracı arasındaki kira sözleşmesinde belirlenenden farklı bir oranda artış yapılacak ise veya kiralayan taraf ve kiracı arasındaki kira sözleşmesinde kira bedelinin artışına ilişkin herhangi bir madde bulunmuyor ise sözleşme taraflarının kira bedelinin tespiti veya kira bedelinin artırılması davalarını açmaları mümkündür. Bu durumda kiralayan tarafından kira bedelinin tespiti davası açılabilir. Bu durumda ihtarname, yeni kira döneminin başlamasından itibaren 15 gün içinde ve noter aracılığı ile kiracıya gönderilmelidir. Aksi halde, bir sonraki kira döneminin kira bedeli dava konusu olacaktır. İhtarnamenin noter aracılığı ile gönderilmesi dava aşamasında ihtarnameyi gönderen tarafa ispat kolaylığı sağlamaktadır.

Kira bedelinin artırılması ihtarnamesi, kira sözleşmesinde kararlaştırılan orana uygun şekilde artırılacak ise kira bedelinin artırılması ihtarnamesi bildirim amacı ile gönderilebilir. Bu oran serbestçe belirlenebilmektedir, ancak üretici fiyat endeksi oranının üstünde bir oran belirlemek mümkün değildir. Bildirim amacı ile gönderilecek ihtarnamenin iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilmesi mümkündür.

Formda yer alan sorulara cevap verilmelidir. Form tamamlandıktan sonra çıktısı alınmalıdır.

İhtarname noter aracılığı ile gönderilecek ise 3 nüsha çıktı alınmalıdır ve noter tarafından onaylanmalıdır.

İhtarname iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecek ise 1 nüsha çıktı alınıp imzalanmalıdır.


Yasal Dayanak

Kira bedeline ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu madde 343 ve devamında hüküm altında alınmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur