Konut Kira Sözleşmesi Fesih Protokolü Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Konut Kira Sözleşmesi Fesih Protokolü

Son güncelleme Son güncelleme 08.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 08.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Örneği doldur

Konut kira sözleşmesi fesih protokolü, konut kira sözleşmesinin kiralama süresi dolmadan, kiraya veren ve kiracı tarafından anlaşmaya varılarak sonlandırılmak istendiği durumlarda kullanılan bir çeşit sözleşmedir.

Bu belge konut kira sözleşmelerinin sonlandırılması için kullanılır. Konut kira sözleşmesi fesih protokolü, kiracı ve kiralayan arasında akdedilir. Karşılıklı olarak fesih için tarafların kira sözleşmesinden kaynaklanan bütün hak ve borçlar konusunda uzlaşmaya varmış olması gerekmektedir.

Gelecekte herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için kira sözleşmesi anlaşmalı olarak sona erdiriliyor da olsa, kiracı ve kiraya verenin birbirlerinden hak ve alacak taleplerinin kalmadığına dair yazılı bir belge olması önemlidir.

Ticari (iş yeri) kira sözleşmeleri karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirilmek isteniyor ise bu belge yerine "Ticari kira sözleşmesi fesih protokolü" kullanılmalıdır. Konut kira sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılmadan, tek taraflı olarak sonlandırılmak isteniyor ise bu belge kullanılmamalıdır. Kiracı tarafından kira sözleşmesinin sona erdirildiğinin kiraya verene bildirilmesi için bu belge yerine "Kiracının kira sözleşmesini sonlandırma bildirimi" kullanılmalıdır.

Kira sözleşmesinin sona ermesiyle (feshedilmesiyle), kiracının kiralanan mülkü tahliye etmesi gerekir. Tahliye ile kastedilen, kiracının kendi eşyalarıyla birlikte konutu boşaltıp, konutun anahtarlarını kiraya verene iade etmesidir.

Ayrıca kiracı tarafından kiraya verene depozito (güvence bedeli) verilmiş olabilir. Depozito ile kastedilen, kiracının sözleşme gereği ödemesi gereken bir bedeli ödememesi halinde, kiraya verenin ödenmeyen bedeli ve varsa zararlarını karşılayabileceği bir güvence parasıdır. Bu depozito da, kira sözleşmesinin sona ermesiyle mahsup edilmesi gereken zarar ve kiraya verenin alacakları düşüldükten sonra kiracıya iade edilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır

Bu belge hem belirli süreli hem de belirsiz süreli konut kira sözleşmelerinin anlaşmalı olarak fesih edilmesi için kullanılabilir. Belgede,

  • Kiracı ve kiralayanların sayısı ve bilgileri,
  • Kiralanan konutun adresi,
  • Taraflar arasında akdedilen konut kira sözleşmesinin tarihi ve kira süresi,
  • Kira sözleşmesi kapsamında verilen depozito bedeli ve bedelden mahsup edilmesi gereken meblağ

gibi bilgiler yer almaktadır.

Kira sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilirken tarafların herhangi geçerli bir neden belirtmesi zorunlu değildir.

Hazırlanan belgenin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve her nüsha hem kiracı hem de kiraya veren tarafından imzalandıktan sonra, nüshalar kiraya veren ve kiracı tarafından saklanmalıdır.


Yasal Dayanak

Türkiye'de Anlaşmalı Kira Sözleşmesi Fesih Protokolünü özel olarak düzenleyen herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Ancak Türk Borçlar Kanunu'nun 347-356. arasındaki maddeleri arasında "konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi" başlığı altında kira sözleşmelerinin sona erme şartları genel olarak düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur