Sabıka Kaydı Beyanı Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Sabıka Kaydı Beyanı

Son güncelleme Son güncelleme 16.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 16.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Sabıka Kaydı Beyanı, bir kişi hakkında verilmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair verilen beyandır. Sabıka kaydına, adli sicil kaydı da denilmektedir.

Ceza ve güvenlik tedbiri, bir suça ilişkin olarak mahkemece verilen yaptırımlardır. Mahkeme kararının kesinleşmesi ile kastedilen, bir kişi hakkında bir suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde mahkemece hükmolunan yaptırıma karşı bir üst mahkemeye gidilmemesi veya süresi içinde gidilmiş olsa dahi bu hükmün hukuka uygun bulunması ve kesinleşmesidir.

Bu Sabıka Kaydı Beyanı ile bir kişi hakkında daha önce herhangi bir ceza veya güvenlik tedbiri verilmediğini ispat edebilir; veya verilmişse bunun neden verildiğini açıklamak için fırsat elde edebilir.

Bu tip Sabıka Kaydı Beyanları, işe girmek veya vize almak amacıyla talep edilebilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

  • Beyanı verecek kişinin (beyan veren) adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, telefonu, doğum yeri ve tarihi;
  • Beyan verenin sabıka kaydı bulunup bulunmadığı;
  • Beyanı verenin bir sabıka kaydı var ise, söz konusu suçun işlenme tarihi ve detayları;
  • Beyanın hangi sebeple verildiği;
  • Beyan bir işe girmek için veriliyorsa bu işyerinin unvanı ve adresi;
  • Beyan vize almak için veriliyorsa bu büyükelçiliğin/ elçiliğin/ konsolosluğun unvan ve adresi;
  • Beyan başka bir amaçla veriliyorsa verileceği organizasyonun unvan ve adresi;
  • Beyana e-devletten temin edilecek bir sabıka (adli sicil) kaydının eklenip eklenmeyeceği;
  • Eklenecekse bu kaydın arşivli olup olmadığı (yani infazı tamamlanmış cezaları gösterip göstermediği)

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu bilgiler girilerek doldurulan dilekçenin çıktısı alınarak beyan veren tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan dilekçe, eklenecekse adli sicil kaydı ile birlikte, beyanın verileceği yere posta, kargo, kurye yoluyla gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.


Yasal Dayanak

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ile 25929 Resmi Gazete sayılı Adli Sicil Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri adli sicil kaydını düzenlemektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur