Havuz Bakımına İlişkin Sözleşme Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Havuz Bakımına İlişkin Sözleşme

Son güncelleme Son güncelleme 08.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı7 ila 11 sayfa
4,8 - 2 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 08.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 7 ila 11 sayfa

Puan: 4,8 - 2 oy

Örneği doldur

Havuz Bakım Sözleşmesi, süs ya da yüzme havuzu gibi havuzların kullanım amacına uygun şekilde ve belirli standartlarda kullanılabilir durumda kalmasına yönelik olarak havuz bakım hizmeti sağlayan taraflarla imzalanır.

Havuzların bakımı ve temizliği için düzenli temizlik yapmak tek başına yeterli değildir. Havuz suyunun mikroplardan arındırılması için belli periyotlarla çeşitli kimyasallarla temizlenmesi gerekmektedir. Havuz Bakım Sözleşmeleri genellikle ortak havuzu yahut her konut için ayrı havuzu bulunan site sakinleri ile havuzlu villa sahipleri tarafından kullanılır.

Özellikle şu tür durumlarda bir Havuz Bakım Sözleşmesine ihtiyaç duyulabilir:

  • Sitenin ortak kullanıma açık süs havuzu yahut yüzme havuzu bulunuyorsa,
  • Konutun bahçesinde süs havuzu yahut yüzme amaçlı havuz mevcutsa,
  • Açık/Kapalı yüzme havuzu işletiliyorsa,
  • Spor salonunun ortak kullanıma açık havuzu mevcutsa,
  • Yazlık konutun kullanımında bulunan bir havuz mevcutsa.

Bu sözleşme, ihtiyaç duyulan her zaman imzalanabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge bir Havuz Bakım Sözleşmesi kapsamında aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

  • Havuz Bakım Hizmeti verecek kişi veya şirketin adı ile Havuz Bakım Hizmetini alacak kişinin adı,
  • Havuzun adresi ve adedi,
  • Kış ve Yaz aylarında haftada kaç gün ve yılda kaç kez bakım yapılacağı (Haftalık bakımlarda temel olarak daha basit bakım/temizlik işleri gerçekleştirilir, örneğin havuzun süpürge ile temizlenmesi gibi. Buna karşılık yıllık bakımlarda mekanik oda temizliği ve depo içinde biriken toru ve çamurun temizliği gibi daha detaylı temizlik/bakım işleri gerçekleştirilir.),
  • Sözleşmenin ihlaline ilişkin madde talep ediliyor ise, cezai şart kararlaştırılıp kararlaştırılmayacağı (Cezai şart ile kastedilen sözleşmeyi ihlal eden tarafın, bu ihlalden doğan zararları tazmin etmesinden bağımsız olarak, karşı tarafa ayrıca nakdi bir ceza ödemesidir.).

İlgili bilgiler girilerek doldurulan bu belge taraf sayısınca yazdırılıp her biri taraflarca imzalanır. Taraflar bu belgeyi saklarlar. Bu sözleşmenin noterde yapılma veya onaylatılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sözleşme imzalandıktan sonra damga vergisinin, bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi üzerinden ödenmesi gerekmektedir.


Yasal Dayanak

Havuz Bakım Sözleşmesini özel olarak düzenleyen herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun sözleşmelere ilişkin genel hükümleri, Havuz Bakım Sözleşmelerine de uygulanır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur