Taşınır Eşya Ödüncü Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Taşınır Eşya Ödüncü Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 15.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı6 ila 8 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 15.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 6 ila 8 sayfa

Örneği doldur

Bu Taşınır Eşya Ödüncü Sözleşmesi, bir veya birden fazla taşınır eşya ödünç alınmak istendiğinde, söz konusu taşınır eşya veya eşyaları ödünç veren ile ödünç almak isteyen ödünç alan arasında şartların belirlenmesi amacıyla kullanılır. Burada taşınır eşya ödünç verildiği için, ödünç alan herhangi bir kira bedeli ödemez.

Taşınır eşya ile kastedilen, konut veya işyeri gibi bir taşınmaz olmayan; örneğin kıyafet, mobilya, ev eşyası, ofis eşyası, mutfak ürünleri gibi her türlü taşınır eşyadır.

Örneğin özel bir davete katılacak olan bir kişi, bu sözleşme ile arkadaşından 2 günlüğüne bir abiye elbise ve abiye çanta ödünç alabilir. Süre bittiğinde bu elbise ve çantayı arkadaşına iade eder ve bu kullanımından dolayı bir para ödemez. Bu Taşınır Eşya Ödüncü Sözleşmesi ile pek çok farklı taşınır eşyanın gerek kısa süreli (örneğin 1 günlüğüne) gerekse uzun süreli (örneğin 2 yıllığına) olarak ödünç verilmesi mümkündür.

Bununla beraber iş makinesi hariç taşınır eşyanın bir süre kullanımı karşılığında bir bedel ödenecekse bu halde kiralama söz konusu olur ve bu belge yerine Taşınır Eşya Kiralama Sözleşmesi kullanılmalıdır; eğer iş makinesi (örneğin endüstriyel veya sanayi tipi dikiş, iplik, kumaş ve ütü makineleri; dozer, kamyon, vinç gibi iş makineleri) kiralanacaksa, bu sözleşme yerine Makine Kiralama Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Bu sözleşme, ödünç veren ve ödünç alanın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı güvence oluşturur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Taşınır Eşya Ödüncü Sözleşmesinde,

  • Ödünç verilen taşınır eşyanın adedi ve türü, markası ve rengi,
  • Ödünç verene ve ödünç alana ilişkin ad-soyad, ticari unvan, adres, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgileri, yetkililerinin ad-soyadı,
  • Taşınır eşyanın ödünç alana teslim edileceği adres,
  • Eşyanın ödünç verilme ve iade edilme tarihleri,
  • Kararlaştırılmışsa nakdi teminat bedeli (Teminat, bu sözleşme nedeniyle ödünç verenin uğrayabileceği zararları teminat altına almak amacıyla ödünç alan tarafından verilen para olarak ifade edilebilir. Ödünç veren, eşyaya gelen zararı teminattan tazmin edebilir.),

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu belge doldurulduktan sonra hazırlanan Taşınır Eşya Ödüncü Sözleşmesinin toplam ödünç veren ve ödünç alan sayısı kadar çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan her biri ödünç alan(lar) ve ödünç veren(ler) tarafından saklanmalıdır. Sözleşme imzalandıktan sonra damga vergisi ödenmelidir.


Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur