En başa dön
İsim Değişikliği Talep Dilekçesi Örneği doldur

İsim Değişikliği Talep Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 03.12.2020
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 ila 2 sayfa
Puan 4,5 - 27 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 03.12.2020

Boyut: 1 ila 2 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Puan: 4,5 - 27 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İsim Değişikliği Talep Dilekçesi

İsim Değişikliği Talep Dilekçesi, nüfusa kayıtlı adı ya da soyadı değiştirmek amacı ile nüfus müdürlüğüne başvurmak için kullanılan dilekçedir.

7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki düzenleme ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 11. Maddesinde bazı özel durumlarda ve geçici bir süre için ad ve soyad değişiklikleri mahkeme yoluna gidilmeden Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile başvurularak yapılabilecek olduğu belirtilmiştir.

Adını ya da soyadını değiştirmek isteyenler, ikametlerinin olduğu yerdeki Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalıdır.

Aşağıdaki şartlar dahilinde isim ya da soyisim değişikliği için Nüfus Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulabilir:

  • Soyadının, Soyadı Kanunu'nun 3. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olması (3. Madde hükmü: Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz.)
  • İsim ve soyisimde yazım ve imla hatası olması
  • İsmin ya da soyadının komik ve abes bir isim olması
  • Düzeltme işareti kullanılmamasından dolayı anlam değişikliği olan ad ve soyadlar,

Dilekçe ile isim ve soyadı değiştirilmesi için sadece yukarıda belirtilen şartlarda ve 06/12/2019 tarihinden itibaren olmak üzere 3 sene içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı başvuru yapılması gerekir. Bu şartlar haricinde bir neden ile ismini ya da soyismini değiştirmek isteyenlerin mahkemeye başvurması gereklidir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

İsim Değişikliği Talep Dilekçesi bir kişinin nüfusa kayıtlı adını ya da soyadını mahkemeye başvurmadan değiştirmek istediği durumlarda kullanılır.

Bu belge içerisinde, adını/soyadını değiştirmek isteyen kişinin değiştirmek istediği adı, kullanmak istediği yeni adı ve değişiklik talep nedeni hakkında bilgiler yer alır.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır. İmzalanan belge ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne ulaştırılmalıdır. İkamet edilen yerdeki ilgili nüfus müdürlüğünün adına ve adresine buradan ulaşılabilir.


Yasal Dayanak

7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki düzenleme ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 11. Maddesinde düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur