Rahatsızlıkla İlgili Komşuya Mektup Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Rahatsızlıkla İlgili Komşuya Mektup

Son güncelleme Son güncelleme 17.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 17.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Rahatsızlıkla İlgili Komşuya Mektup bir konutta yaşayan bireye, ailesine ya da tüm mahalleye rahatsızlık veren bir komşudan bu rahatsızlık veren aktiviteye veya duruma acilen son vermesi için yazılır. Bazen komşuluk ilişkileri iyi olmaz ve kısa bir mesajla veya dostça bir telefon görüşmesiyle sorunlar çözülemez. Talihsiz olsa da, bir mektup yazmak rahatsızlığa sebebiyet veren komşunun bu aktiviteyi veya durumu durdurması gerektiğini bilmesini saülamanın daha sağlam bir yolu olabilir.

Bu mektup rahatsızlığa sebebiyet veren komşuya ilk kez durum hakkında iletişime geçmek ve aktiviteyi veya durumu durdurmasını rica etmek için kullanılabileceği gibi, mektubun gönderileceği komşuyla birkaç kez durumla ilgili iletişime geçildikten sonra, sonuç alınamadıysa da gönderilebilir.

Rahatsızlığın komşuya bildirildiği bu mektupta rahatsızlık kaynağının ne olduğunu belirtmek gerekir ki bu mektubun gönderileceği komşu tam olarak neyi durduracağını bilsin.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu mektup, rahatsızlığa sebebiyet veren komşudan buna sebep olan aktiviteyi veya durumu durdurmasını istemek için yazılır.

Bu mektupta,

  • Bu mektubu gönderenin ve rahatsızlığa sebebiyet veren komşu alıcının isimleri,
  • Bu mektubu gönderenin kibar mı, doğal mı yoksa sert bir uslüp ile mi mektubu kaleme aldığı,
  • Rahatsızlığın sebebi,
  • Bu rahatsızlıkla alakalı bir kanıt, delil, hatıra var ise bunlara ilişkin bilgiler,
  • Alıcının konuyla ilgili göndereni araması mümkün ise gönderenin telefon numarası

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu mektup, yer alan bilgiler dolduruldukran sonra alıcıya posta veya iadeli taahhütlü mektup ile gönderilebilir veya elden teslim edilebilir. Ancak yazılı delil olması açısından iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmesi uygun olabilir.


Yasal Dayanak

Rahatsızlıkla İlgili Komşuya Mektubu özel olarak düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur