Banka Hesabını Kapatma Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Banka Hesabını Kapatma Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 27.02.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
5 - 1 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 27.02.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 5 - 1 oy

Örneği doldur

Banka Hesabını Kapatma Dilekçesi, bir bankada mevcut hesabı veya hesapları kapatmak için kullanılan bir belgedir. Bu dilekçe, bir bankada hesabı olan herhangi bir kişi veya kişiler tarafından kullanılabilir.

Bu dilekçe, gönderen kişinin veya kişilerin bankada mevcut hesabını ya da hesaplarını kapatma niyetini bankaya iletmesi, bankanın ise bu dilekçeyi aldıktan sonra söz konusu hesabı veya hesapları kapatması için kullanılır.

Bu Banka Hesabını Kapatma Dilekçesi herhangi bir zamanda, herhangi bir bankada hesabı bulunan herhangi bir kişi (ister birey, isterse şirket/kurum/kuruluş/dernek gibi herhangi bir organizasyon) tarafından kullanılabilir.


Bu Dilekçe Nasıl Kullanılır?

Bu dilekçe içerisinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

  • Tek bir müşterinin mi yoksa ortak hesaba sahip birden fazla müşterinin mi hesabını/hesaplarını kapatacağı;
  • Müşteri/ Müşteriler bir bireyse adı-soyadı, bir organizasyonsa ticari unvanı,
  • Müşterinin/ müşterilerin telefon ve adres bilgileri,
  • Müşteri/Müşteriler bir bireyse TC kimlik numarası, bir organizasyonsa vergi numarası ve vergi dairesi,
  • Müşteri numarası,
  • Banka nezdindeki tüm hesapların kapatılıp kapatılmayacağı;
  • Banka nezdinde tüm hesaplar kapatılmayacak ise, kapatılacak hesapların hesap numarası ve şube bilgileri,
  • Hesapta bakiye bedel kalması halinde bu bedelin nasıl müşteriye verileceği.

Bu dilekçe doldurulduktan sonra ilgili bankaya iadeli taahhütlü veya elden teslim edilebilir. Dilekçenin sunulduğuna dair alındı veya teyit belgesi alınması uygun olabilir.


Yasal Dayanak

Bu dilekçeyi özel olarak düzenleyen herhangi bir kanun bulunmamaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur