En başa dön
Saklama Sözleşmesi Örneği doldur

Saklama Sözleşmesi

Son güncelleme
Son güncelleme 13.07.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 5 ila 8 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 13.07.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 5 ila 8 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Saklama Sözleşmesi

Saklama Sözleşmesi, diğer adıyla vedia sözleşmesi, bir taşınır (menkul) eşya sahibinin eşyasını onu saklaması ve koruması için bir başkasına vermesini düzenler.

Eşyayı saklayan taraf, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, bu saklama süresince eşyayı kendisi kullanmadığı gibi başkasına da kullandırtmaz. Eşyanın sahibi her zaman eşyasını saklayandan geri isteyebilir. Taraflar isterse ve durum ve koşullar gerektirirse eşyayı saklayan taraf bu saklama için eşya sahibinden ücret talep edebilir. Saklama esnasında eşyaya gelen zarardan saklayan sorumludur. Eşya korunması gereken yerde geri teslim edilir.

Saklama karşılığında saklayana bir bedel ödenebileceği gibi, herhangi bir bedel ödenmemesinin de kararlaştırılması mümkündür. Saklama sözleşmesi kapsamında eşyanın, niteliğine göre korunarak saklanması gerekir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Saklama sözleşmesinde,

  • Teslim edilecek eşya,
  • Eşyanın sahibi saklatan ve eşyayı saklayacak kişi olan saklayanın adı soyadı veya ticari unvanı ve adresi,
  • Eşyanın nerede saklanacağı,
  • Eşyanın kimler tarafından kullanılıp kullanılamayacağı,
  • Eşyanın saklanması için bir bedel talep edilip edilmeyeceği,
  • Bedel ödenecekse bunun nasıl ödeneceği ve ne kadar olacağı,
  • Bedel ödenmemekteyse eşyanın saklanmasına ilişkin masrafların saklatan tarafından karşılanıp karşılanmayacağı,
  • Sözleşmenin, o sırada hazır bulunan ve sözleşmenin imzalanışına tanıklık eden şahitler tarafından imzalanıp imzalanmayacağı

gibi bilgiler yer almaktadır.

Gerekli bilgiler girildikten sonra doldurulan döküman 2 nüsha halinde yazdırılır. İmzalanıp taraflarca saklanır.


Yasal Dayanak

Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu' nun 561 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur