Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme Dün
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı7 ila 10 sayfa
4 - 1 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: Dün

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 7 ila 10 sayfa

Puan: 4 - 1 oy

Örneği doldur

Uzaktan Hizmet Akdi olarak da adlandırılan bu Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi ve işçi ile işveren arasında imzalanan, işçinin işverene bağımlı şekilde, fakat işyeri dışında bir yerde çalışmayı işverenin de ücret ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir.

 • İş İlişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir.
 • Hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, uzaktan çalışmaya geçmek amacı ile uzaktan çalışma sözleşmesi ile değiştirilebilir.

Bu sözleşmenin, klasik anlamda iş sözleşmesinden farkı, işçinin işyerine gitmeden çalışması ve bu anlamda tarafların haklarının düzenlenmesidir.

Bu sözleşme, işçi veya işveren tarafından yeni bir uzaktan çalışma modeline dayalı iş ilişkisine başlamaya karar verildiğinde veya halihazırda işyerinde çalışan işçilerin uzaktan çalışma modeline geçmelerinde kullanılabilir. Bu sözleşmede, istihdam ilişkisinin önemli unsurları tanımlanacaktır.

Uzaktan çalışma; İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır.

Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatiline hak kazanma bakımından uzaktan çalışanlar ile işyerinde çalışanlar bakımından herhangi bir farklı uygulama bulunmamaktadır.

Eğer işçi işyerinde çalışacak ise bu sözleşme yerine İş Sözleşmesi kullanılmalıdır. Eğer işçi ile işveren arasında, işçinin iş sözleşmesi bittikten sonra işveren ile aynı veya benzer bir faaliyet alanında belli bir süre çalışmasını engelleyen rekabet sözleşmesi imzalanacak ise bu belge yerine İşçi Rekabet Etmeme Sözleşmesi kullanılmalıdır. Eğer işveren tarafından belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenmemesine yönelik olarak bildirim gönderilecekse Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmeyeceğine İlişkin Bildirim, belirsiz süreli (ne zaman sona ereceği belirlenmemiş) bir iş sözleşmesinin feshine ilişkin bildirim gönderilecek ise Hizmet Akdi Fesih Bildirimi kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi içerisinde

 • İşçi ve işverenin adı soyadı, adresi,
 • İşe başlama tarihi,
 • İşin süresi, belirlenmiş ise sona erme tarihi,
 • İşin tanımı,
 • İşçinin pozisyonu,
 • İşçiye ödenecek net ücret ve ücretin hangi sıklıkla ödeneceği,
 • İşçiye prim, ikramiye ve komisyon ödenip ödenmeyeceği,
 • İşçinin işverenden edindiğii bilgileri gizli tutmasına yönelik bir gizlilik sözleşmesi imzalayıp imzalamayacağı,
 • İşçinin iş sözleşmesi bittikten sonra işveren ile aynı veya benzer bir faaliyet alanında belli bir süre çalışmasını engelleyen rekabet sözleşmesi imzalayıp imzalamayacağı

gibi bilgiler yer alır. Böylelikle, bu iş sözleşmesi her iki tarafın beklentilerini özetlemeye yardımcı olacaktır.

Sözleşmede yer alan sorulara cevap verin. Bu sözleşme doldurulduktan sonra hazırlanan uzaktan çalışma iş sözleşmesinin her iki tarafça iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra taranan nüshalar karşı tarafa gönderilerek işçi ve işveren tarafından saklanmalıdır.


Yasal Dayanak

4857 sayılı İş Kanunu'nun genel hükümleri ve özellikle 8. ve 31. maddeleri arasında iş sözleşmesine ve uzaktan çalışma esasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur