En başa dön
İş Sözleşmesi Örneği doldur

İş Sözleşmesi

Son güncelleme
Son güncelleme 25.09.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 9 ila 13 sayfa
Puan 4,7 - 38 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 25.09.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 9 ila 13 sayfa

Puan: 4,7 - 38 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İş Sözleşmesi

Hizmet Akdi olarak da adlandırılan bu İş Sözleşmesi ve işçi ile işveren arasında imzalanan, işçinin işverene bağımlı şekilde çalışmayı işverenin de ücret ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir.

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

İş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli yapılır. İş ilişkisi eğer bir süreye bağlı olarak yapılmamışsa bu sözleşme belirsiz süreli sayılır. Ancak, belirli bir işin tamamlanması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılan iş sözleşmesi ise belirli süreli iş sözleşmesidir.

Bu sözleşme, çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmi süreli olarak oluşturulabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, işçi veya işveren tarafından yeni bir iş ilişkisine başlamaya karar verildiğinde kullanılabilir. Bu belgede, istihdam ilişkisinin önemli unsurları tanımlanacaktır.

İş sözleşmelerinde işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücretin miktarı ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar başta olmak üzere işçi ve işveren tarafından kabul görmesi gereken maddeler yer alır. Böylelikle, bu iş sözleşmesi her iki tarafın beklentilerini özetlemeye yardımcı olacaktır .

Ayrıca bu iş sözleşmesi, işçinin çalışırken ticari sır veya gizli bilgi alması durumunda, iş ilişkinin sona ermesinden sonra bu gizli bilgilerin korunmasını sağlayacaktır.

Sözleşmeye ayrıca rekabet etme yasağına ilişkin düzenlemeler eklenerek belge daha da kişiselleştirilebilir.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan iş sözleşmesinin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri işçi diğeri ise işveren tarafından saklanmalıdır.


Yasal Dayanak

4857 sayılı İş Kanunu'nun genel hükümleri ve özellikle 8. ve 31. maddeleri arasında iş sözleşmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur