Naar boven
Handelshuurovereenkomst van korte duur Vlaanderen en Wallonië Het model invullen

Handelshuurovereenkomst van korte duur (Vlaanderen en Wallonië)

Laatste revisie
Laatste revisie 13-01-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 7 tot 11 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-01-2020

Grootte: 7 tot 11 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Handelshuurovereenkomst van korte duur (Vlaanderen en Wallonië)

Een handelshuurovereenkomst van korte duur of kortetermijnhandelshuur is een huurovereenkomst waarbij de eigenaar van een goed of verhuurder een commerciële ruimte ter beschikking stelt van een huurder voor een periode van minder dan een jaar. Indien de huurovereenkomst langer dan een jaar duurt, dan is het vereiste document een standaard handelshuurovereenkomst.

Deze commerciële oppervlakte moet betrekking hebben op een gebouw of een deel van een gebouw, hoofdzakelijk gebruikt door de huurder voor de detailhandel of voor de activiteit van een ambachtsman die in direct contact staat met het publiek. Het gaat dus niet om de verhuur van kantoren.

De huurovereenkomst kan worden uitgebreid tot woonruimten die deel uitmaken van het complex, indien de verhuurder dezelfde is, of tot de noodzakelijke bijgebouwen, zelfs indien de verhuurder niet dezelfde is, maar in de huurovereenkomst voor deze tweede commerciële toewijzing is vermeld.

Naast de algemene clausules bevat dit document alle bijzondere clausules met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst, de herziening van de huurprijzen, het recht om het pand te verbouwen, de overdracht en onderhuur, de verlenging en de beëindiging van de huurovereenkomst.

Op dit moment heeft het Brussels Gewest nog geen wetgeving op dit gebied aangenomen, zodat dit document alleen geldig is voor Vlaanderen en Wallonië.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Nadat het document zorgvuldig is ingevuld en ondertekend, zorgen partijen ervoor dat de nodige documenten (inventarisatie van de inrichting, mede-eigendomsreglement, etc.) worden bijgevoegd, waarna de Partijen het document moeten registreren (wat online kan worden gedaan via MyRent). Meer informatie over deze registratie staat op de website van de FOD Financiën.


TOEPASSELIJK RECHT

Waals Gewest

Vlaams Gewest


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen