Handelshuurovereenkomst van korte duur Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Handelshuurovereenkomst van korte duur

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte7 tot 11 pagina's
4,5 - 2 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 7 tot 11 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 2 stemmen

Het model invullen

Een handelshuurovereenkomst van korte duur of kortetermijnhandelshuur is een huurovereenkomst waarbij de eigenaar van een goed of verhuurder een commerciële ruimte ter beschikking stelt van een huurder voor een periode van minder dan een jaar. Indien de huurovereenkomst langer dan een jaar duurt, dan is het vereiste document een standaard handelshuurovereenkomst.

Deze commerciële oppervlakte moet betrekking hebben op een gebouw of een deel van een gebouw dat hoofdzakelijk moet worden gebruikt door de huurder voor de detailhandel of voor de activiteit van een ambachtsman die in direct contact staat met het publiek. Het gaat dus niet om de verhuur van kantoren.

De huurovereenkomst kan worden uitgebreid tot woonruimten die deel uitmaken van hetzelfde goed en op voorwaarde dat de verhuurder dezelfde is, of tot eventuele bijlokalen die nodig zijn voor de uitoefening van de beoogde handel, zelfs indien de verhuurder niet dezelfde is.

Naast de algemene clausules bevat dit document alle bijzondere clausules met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst, de herziening van de huurprijzen, het recht om het pand te verbouwen, de overdracht en onderhuur, de verlenging en de beëindiging van de huurovereenkomst.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Nadat het document zorgvuldig is ingevuld en ondertekend, zorgen de partijen ervoor dat de nodige documenten (ide plaatsbeschrijving, mede-eigendomsreglement, etc.) worden bijgevoegd, waarna de partijen het document moeten registreren (dit kan online worden gedaan via MyRent). Meer informatie over deze registratie staat op de website van de FOD Financiën.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen