Naar boven
Handelshuurovereenkomst Het model invullen

Handelshuurovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 13-10-2019
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 7 tot 11 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-10-2019

Grootte: 7 tot 11 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Handelshuurovereenkomst

Een handelshuur is een huurovereenkomst waarbij de houder van een goed of verhuurder een commercieel oppervlak ter beschikking stelt aan een huurder. Deze geeft de huurder een betere bescherming dan een gewone huurovereenkomst.

Deze commerciële oppervlakte moet betrekking hebben op een gebouw of een deel van een gebouw, hoofdzakelijk gebruikt door de huurder voor de detailhandel of voor de activiteit van een ambachtsman die in direct contact staat met het publiek. Het gaat dus niet om de verhuur van kantoren. Kortetermijnhuurovereenkomsten en huurovereenkomsten die door de voorlopige beheerders van een onroerend goed worden toegekend, zijn eveneens uitgesloten.

Indien andere panden deel uitmaken van het complex, kan de commerciële huurovereenkomst tot hen worden uitgebreid. Als de verhuurder dezelfde is, kan het pand worden gebruikt voor huisvesting. In het geval van noodzakelijke bijkomende lokalen kan de verhuurder anders zijn, op voorwaarde dat dit in de huurovereenkomst wordt vermeld.

De duur van de handelshuur is 9 jaar. Als de partijen een huurovereenkomst met een langere looptijd willen afsluiten, moeten ze een notaris raadplegen. Als de partijen een huurovereenkomst met een kortere looptijd willen afsluiten, moeten ze gebruik maken van een ander document: een kortetermijnhandelshuurovereenkomst.

Naast de algemene clausules bevat dit document alle bijzondere clausules met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst, de herziening van de huurprijzen, het recht om het pand te verbouwen, de overdracht en onderhuur, de verlenging en de beëindiging van de huurovereenkomst.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Nadat het document zorgvuldig is ingevuld en ondertekend, zorgen partijen ervoor dat de nodige documenten worden bijgevoegd:

  • plaatsbeschrijving: is het document dat de gedetailleerde toestand beschrijft van het gehuurd goed op het ogenblik dat de huurder zijn intrek neemt en bij zijn vertrek.Hij kan opgesteld worden tussen de verhuurder en de huurder of via een expert (landmeterexpert, vastgoedagent, architect, enz.) en kan als bewijsmateriaal gebruikt worden om eventuele schade aan te tonen die de huurder toegebracht heeft;
  • mede-eigendomsreglement: (indien het goed deel uitmaakt van een mede-eigendom) zijn de regels die van toepassing zijn op gebouwen die opgedeeld zijn in private kavels van verscheidene eigenaars, waardoor er ook gemeenschappelijke delen zijn (bijv. de traphal).

Als alle daarna het nodig is om het te registreren (wat online kan worden gedaan via MyRent).

Voor meer informatie over registratie kan de website van de FOD Financiën geraadpleegd worden.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen