Handelshuurovereenkomst op lange termijn Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Handelshuurovereenkomst op lange termijn

Laatste revisie Laatste revisie 20-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte7 tot 11 pagina's
4,5 - 21 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 20-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 7 tot 11 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 21 stemmen

Het model invullen

Een handelshuur is een huurovereenkomst waarbij de houder van een goed (de verhuurder) een handelspand ter beschikking stelt aan een huurder.

Het handelspand betreft een gebouw of een deel van een gebouw, hoofdzakelijk gebruikt door de huurder voor de detailhandel of voor de activiteit van een ambachtsman die in direct contact met het publiek staat.

Een ander document kan worden gebruikt in het geval van de verhuur van kantoren, d.w.z. een professionele plaats zonder contact met het publiek.

De verhuurder van het gebouw kan ook een deel verhuren als handelsruimte en een ander deel als woonruimte.

In dit geval is het passende document voor het onderdeel "woonruimte" het huurcontract van de hoofdwoning.


Beschrijving van de lokalen : de handelshuur geeft een nauwkeurige beschrijving van de gehuurde commerciële lokalen :

- de lokalen: aantal en oppervlakte van de kamers ;

- de uitrusting: technologische of andere ;

- het eventuele meubilair.

 

Duur van het huurcontract : De duur van een handelshuurcontract is in principe 9 jaar.

- Om een huurovereenkomst van één jaar of minder te sluiten, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een korte handelshuurovereenkomst te sluiten.

- Het is niet mogelijk een huurovereenkomst met een looptijd tussen 1 en 9 jaar te sluiten. De handelshuur wordt beschermd door een lange looptijd van 9 jaar om een zekere stabiliteit van het bedrijf van de professionele huurder te waarborgen. Het handelshuurcontract op korte termijn is alleen geldig wanneer het de ontwikkeling van pop-up winkels mogelijk maakt.

- Om een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar af te sluiten, is het noodzakelijk een notaris te raadplegen.


Huur : Over de hoogte van de huur wordt vrij onderhandeld door de verhuurder en de professionele huurder.


Bijzondere clausules van de huurcontract : Dit document bevat, naast de algemene clausules, de mogelijke bijzondere clausules :

- beëindiging van het huurcontract : de methoden die in acht moeten worden genomen om het huurcontract te beëindigen ;

- verlenging van de huurcontract : de methoden die in acht moeten worden genomen om de huurcontract voor een nieuwe periode te verlengen ;

- huurherzieningsprocedures : de mogelijke methoden die moeten worden gevolgd om het huurbedrag te wijzigen ;

- het recht op inrichting van de ruimte : mogelijke beperkingen die de professionele huurder in acht moet nemen om de gehuurde ruimte in te richten en uit te rusten ;

- de overdracht of onderhuur van de huurcontract : eventuele regels betreffende de overdracht van de huurcontract door de professionele huurder aan een andere professionele huurder ;

- enz.

 

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN

De verhuurder en de professionele huurder moeten samen een plaatsbeschrijving opmaken bij de ondertekening van het handelscontract.

In het geval van een handelsruimte met gemeenschappelijke ruimten moet ook het reglement van mede-eigendom van het gebouw worden aangehecht.

 

HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Een handelshuurcontract kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Om bewijsredenen verdient het echter de voorkeur een schriftelijk document op te stellen.

Zodra het document zorgvuldig is ingevuld en ondertekend, moeten de verhuurder en de professionele huurder de nodige documenten bijvoegen.

De verhuurder moet dan het huurcontract registreren. Dit kan online worden gedaan (via MyRent). Voor meer informatie over de verplichte registratie kan de website van de FOD Financiën geraadpleegd worden.


TOEPASSELIJK RECHT

Artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen