Herroepingsbrief van een aankoop op afstand Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Herroepingsbrief van een aankoop op afstand

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze brief geeft de consument de mogelijkheid om een of meer producten of diensten die hij als gevolg van een bestelling op afstand heeft ontvangen, te retourneren in overeenstemming met zijn herroepingsrecht. Immers, wanneer een bestelling van een product of dienst via internet of telefoon wordt geplaatst, is het mogelijk om een terugbetaling aan te vragen gedurende 14 dagen vanaf de datum van ontvangst (product) of afsluiting (dienst).

Het herroepingsrecht geeft elke consument recht op terugbetaling van op afstand gekochte producten of diensten gedurende 14 dagen na ontvangst of sluiting van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst een langere termijn is vastgesteld. Indien de consument niet vóór het sluiten van de overeenkomst van dit recht in kennis is gesteld, wordt de termijn met 12 maanden verlengd.

In het geval van een product moet de consument het samen met de brief van annulering van de bestelling aan de handelaar retourneren. Het product mag zijn getest zoals het in voorraad zou zijn geweest, maar mag niet beschadigd zijn. Als dit het geval is, kan de waarde van de waardevermindering van het goed worden afgetrokken van de terugbetaling.

Er bestaat een speciaal geval voor digitale producten, die in principe voor het einde van de termijn worden gebruikt. Van het herroepingsrecht kan worden afgezien onder de volgende twee voorwaarden: uitleg door de verkoper en uitdrukkelijke aanvaarding door de consument.

In het geval van een dienst is het beginsel dat deze niet vóór het verstrijken van de termijn wordt verleend, tenzij de consument hierom uitdrukkelijk verzoekt. Indien de verkoper dit zonder toestemming van de consument heeft gedaan, blijft het herroepingsrecht van kracht. Indien de prestatie is toegestaan, heeft de consument slechts recht op een gedeeltelijke terugbetaling, afhankelijk van de mate waarin hij van de dienst gebruik maakt.

De handelaar moet de consument de rekening terugbetalen die op het moment van de bestelling is gedebiteerd. Hij mag de terugbetaling niet beperken tot het toekennen van cadeaubonnen of aankoopbonnen.


Aandacht: het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor de volgende elementen:

  • reserveringen per vliegtuig, trein of boot;
  • hotel- en vakantiereserveringen;
  • autoverhuur;
  • cateringdiensten;
  • de aankoop van tickets voor concerten, shows, sportevenementen, enz. ;
  • gepersonaliseerde goederen (maatpakken, enz.);
  • kranten of tijdschriften, behalve in het geval van een abonnement;
  • verzegelde producten waarvan u het zegel na levering hebt verbroken, zoals parfums en cosmetica, audio- of video-opnamen en software;
  • bederfelijke producten.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Onder verwijzing naar de bestelinformatie moet het document worden ingevuld en per e-mail of post worden toegezonden.

In geval van postzendingen moet de brief worden ondertekend en, met het oog op de bewijsvoering, bij voorkeur aangetekend worden verzonden.

Indien de terugtrekking betrekking heeft op een of meer producten, dient de terugzending te geschieden volgens de door de onderneming bij het sluiten van de koop aangegeven procedure.


TOEPASSELIJK RECHT

Het Wetboek van economisch recht, artikel VI.45 e.v. voor ondernemingen en de artikelen XIV.26 e.v. voor de vrije beroepen.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen