Opzegbrief telecom abonnement Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Opzegbrief telecom abonnement

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Met deze brief kan de houder van een telecomabonnement (gsm, vaste lijn, televisie, internet en/of pack) het abonnement vroegtijdig beëindigen.

Elke houder van een telecomabonnement die over niet meer dan vijf nummers beschikt kan zijn contract na de eerste zes maanden te allen tijde kosteloos verbreken, zonder dat daar enige redenen voor nodig zijn.

Binnen de eerste zes maanden van het contract moet bij dergelijke beëindiging evenwel een schadevergoeding betaald worden aan de operator. Die schadevergoeding is maximaal gelijk aan de abonnementskosten die nog te betalen zijn tot aan het einde van de zesde maand.

Als de abonnee kosteloos of tegen een lagere prijs een product heeft verkregen waarvan de verkrijging gebonden was aan het inschrijven op of het verder aanhouden van een abonnement, mag bij de beëindiging van het contract een bijkomende schadevergoeding gevorderd worden door de operator. Deze mag niet hoger zijn dan de restwaarde van het product op het ogenblik van de beëindiging van het contract.

Het is nuttig om naar het ondertekende contract te verwijzen en alle (speciale) voorwaarden te controleren.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Het is handig het abonnement of ondertekende contract bij de hand te nemen zodat het klantnummer ingevuld kan worden.

De abonnee kan kiezen of hij of zij het volledige abonnement wil opzeggen of slechts een deel ervan. In beide omstandigheden mogen de redenen van de annulatie vermeld worden zonder dat dit evenwel verplicht is.

Nadat de brief zorgvuldig is ingevuld en getekend door de abonnee, kan de brief via alle schriftelijke of elektronische middelen verstuurd worden aan de klantendienst van de operator. Om over bewijsmateriaal te beschikken, is het handig om steeds een kopie van de brief bij te houden.

TOEPASSELIJK RECHT

Wet Telecom, in het bijzonder artikel 111/3.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen