Annulatie van een pakketreis Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Annulatie van een pakketreis

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document kan gebruikt worden voor het annuleren van een pakketreis. Een pakketreis wordt in de wet omschreven als een overeenkomst die betrekking heeft op een combinatie van minstens twee verschillende reisdiensten voor eenzelfde reis. Onder reisdiensten worden dan weer de volgende diensten begrepen: (i) passagiersvervoer; (ii) accommodatie; (iii) verhuur van auto's of andere motorvoertuigen; en (iv) andere toeristische diensten. Pakketreizen worden vaak aangekocht bij een reisbureau, een online reisagentschap of een touroperator (hierna de 'reisorganisator' genoemd). Wilt de consument de reis annuleren dan kan dit in principe door de betaling van een annulatievergoeding.

Dit document kan dus niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld de annulatie van een afzonderlijke reservatie van een vlucht of van een afzonderlijke hotelboeking.


i. Annulatie omwille van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

De pakketreis kan door de consument evenwel worden geannuleerd zonder een vergoeding te moeten betalen als er zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving van die bestemming 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheden' voordoen. Indien de consument de reis al betaald heeft, heeft hij of zij in dat geval dus recht op de volledige terugbetaling van de prijs van de pakketreis.

Deze buitengewone omstandigheden worden dan weer gedefinieerd als een situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de consument waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden waren. Voorbeelden zijn een natuurramp of ernstige veiligheidsproblemen op de plaats van bestemming van de reis. Deze kunnen bijvoorbeeld worden aangetoond door (nieuwe) negatieve reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken of van de Wereldgezondheidsorganisatie.


ii. Annulatie omwille van andere redenen

Om voor gelijk welke andere reden kan de consument de pakketreis dus wel annuleren, maar is hij of zij daarvoor een annulatievergoeding verschuldigd aan de reisorganisator. De toepasselijke wetgeving duidt dat die vergoeding in elk geval 'passend' en gerechtvaardigd' moet zijn.

De reisorganisator kan in de reisovereenkomst (bv. in de algemene voorwaarden) vaste annulatievergoedingen vermelden die de consument moet betalen indien hij of zij de pakketreis annuleert. Worden geen zo'n bedragen in de overeenkomst vermeld, heeft de reisorganisator recht op een vergoeding die overeenkomt met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien de reis door de reisorganisator nog kan worden verkocht aan een derde moet de reisorganisator hier rekening mee houden om de vergoeding te bepalen.


iii. Annulatie omwille van het coronavirus

De Belgische overheid heeft de bovenstaande regels buiten toepassing gesteld voor wat betreft annulaties omwille van het coronavirus. In dit verband kunt u evenwel beroep doen op een specifiek document met betrekking tot de annulatie van een pakketreis omwille van het coronavirus.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Door gebruik te maken van deze brief informeert de consument de reisorganisator over zijn of haar voornemen om de pakketreis te annuleren. Indien hij of zij (een deel van) de reis reeds heeft betaald, wordt de terugbetaling van de reis, eventueel verminderd met de verschuldigde annulatievergoeding, eveneens gevraagd aan de reisorganisator.

Het document moet worden uitgeprint en ondertekend. Daarna kan de brief verstuurd worden per (aangetekende) post of per e-mail.

De reisorganisator heeft veertien dagen de tijd om over te gaan tot de terugbetaling van de reis. Komt de reisorganisator niet tegemoet aan zijn of haar vraag kan de consument een klacht neerleggen. Dit gebeurt in principe bij de Geschillencommissie Reizen. Vermelden de algemene voorwaarden van de reisorganisator niet dat de geschillencommissie bevoegd is, kan ook een klacht neergelegd worden bij de Consumentenombudsdienst.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De artikelen 29, 30 en 32 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten regelen de annulatie van de pakketreisovereenkomst door de consument.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen