Naar boven
Coronavirus / COVID-19 - Annulatie van een pakketreis Het model invullen

Coronavirus / COVID-19 - Annulatie van een pakketreis

Laatste revisie
Laatste revisie 15-07-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 15-07-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Coronavirus / COVID-19 - Annulatie van een pakketreis

Dit document kan gebruikt worden voor het annuleren van een pakketreis omwille van het coronavirus. Een pakketreis wordt in de wet omschreven als een overeenkomst die betrekking heeft op een combinatie van minstens twee verschillende reisdiensten voor eenzelfde reis. Onder reisdiensten worden dan weer de volgende diensten begrepen: (i) passagiersvervoer; (ii) accommodatie; (iii) verhuur van auto's of andere motorvoertuigen; en (iv) andere toeristische diensten. Pakketreizen worden vaak aangekocht bij een reisbureau, een online reisagentschap of een touroperator (hierna de 'reisorganisator' genoemd).

Dit document kan dus niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld de annulatie van een afzonderlijke reservatie van een vlucht of van een afzonderlijke hotelboeking.

i. Annulatie omwille van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

Een pakketreis kan in principe door de consument worden geannuleerd als er zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving van die bestemming 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheden' voordoen. Indien de consument de reis al betaald heeft, heeft hij of zij in dat geval dus recht op de volledige terugbetaling van de prijs van de pakketreis.

Deze buitengewone omstandigheden worden gedefinieerd als een situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de consument waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden waren. Voorbeelden zijn een natuurramp of ernstige veiligheidsproblemen op de plaats van bestemming van de reis. Deze kunnen bijvoorbeeld worden aangetoond door (nieuwe) negatieve reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken of van de Wereldgezondheidsorganisatie.

ii. Annulatie omwille van het coronavirus

Het coronavirus zou dus op zich een reden kunnen vormen om een pakketreis te annuleren op grond van dergelijke buitengewone omstandigheden. In het kader van de crisis omtrent het coronavirus besliste de Belgische overheid evenwel dat de consument geen recht heeft op een volledige terugbetaling maar op een voucher die minstens een jaar geldig moet zijn. De consument behoudt alsnog het recht om de volledige terugbetaling van de reis te vorderen, maar enkel na verloop van een periode van twaalf maanden.

iii. Annulatie om ander redenen

Om voor gelijk welke andere reden kan de consument de pakketreis dus wel annuleren, maar is hij of zij daarvoor een annulatievergoeding verschuldigd aan de reisorganisator.

Wenst de consument de pakketreis te annuleren omwille van buitengewone omstandigheden andere dan het coronavirus of omwille van enige andere reden kan hij of zij gebruik maken van het meer algemene document inzake de annulatie van een pakketreis.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Door gebruik te maken van deze brief informeert de consument de reisorganisator over zijn of haar voornemen om de pakketreis te annuleren omwille van het coronavirus. Meteen vordert de consument ook de voucher of eventueel toch de terugbetaling van de reis van de reisorganisator.

Het document moet worden uitgeprint en ondertekend. Daarna kan de brief verstuurd worden per (aangetekende) post of, teneinde het contact tussen personen in het kader van het coronavirus tot een minimum te beperken, per e-mail.

Komt de reisorganisator niet tegemoet aan zijn of haar vraag kan de consument een klacht neerleggen. Dit gebeurt in principe bij de Geschillencommissie Reizen. Vermelden de algemene voorwaarden van de reisorganisator niet dat de geschillencommissie bevoegd is, kan ook een klacht neergelegd worden bij de Consumentenombudsdienst. De consument kan dit evenwel pas doen indien hij of zij de reisorganisator de mogelijkheid heeft geboden om op het verzoek te reageren. Gelet op de huidige situatie omtrent het coronavirus kunnen de reisorganisatoren veel aanvragen te verwerken hebben.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De artikelen 29, 30 en 32 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten regelen de annulatie van de pakketreisovereenkomst door de consument.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen