Naar boven
Opzegbrief van een abonnement Het model invullen

Opzegbrief van een abonnement

Laatste revisie
Laatste revisie 13-03-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-03-2020

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Opzegbrief van een abonnement

Deze opzegbrief van een abonnement kan worden gebruikt om elk type abonnement op te zeggen, zoals dat van een tijdschrift of fitnessclub, bijvoorbeeld. Deze opzeggingsbrief is een manier om de onderneming die de producten of diensten levert te informeren dat de afzender zijn abonnement wenst op te zeggen.

Deze brief wordt ook gebruikt om stilzwijgend verlengde contracten te beëindigen.

Het verzenden van een opzeggingsbrief levert het schriftelijke bewijs van het opzeggingsverzoek en vermindert de kans op misverstanden of onenigheid.

Deze brief heeft betrekking op algemene gevallen. Een ander document moet worden ingevuld voor het specifieke geval van beëindiging van een abonnement bij een telecomoperator of voor een opzeggingsbrief voor een aankoop op afstand.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

In de eerste plaats is het raadzaam om te verwijzen naar de afgesloten overeenkomst of naar de algemene voorwaarden die zijn ondertekend om de exacte rechten van de partijen te kennen:

- In het geval van een overeenkomst van bepaalde duur moet het recht op opzegging uitdrukkelijk worden vermeld, anders is het niet toegestaan, behalve in uitzonderlijke gevallen waarin de andere partij eenzijdig een van de essentiële elementen van de overeenkomst (bv. de prijs) wijzigt. De persoon die zijn abonnement wil opzeggen, zal ook rekening houden met de kosten en boetes die van toepassing kunnen zijn.

- Indien de overeenkomst voor een onbepaalde duur is, kan de overeenkomst in ieder geval worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van maximaal 2 of zelfs 3 maanden en dit zonder schadevergoeding.

- Een ander geval is de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst of abonnement met een consument. Sommige overeenkomsten bepalen dat, zonder verzet van deze laatste, de overeenkomst automatisch wordt verlengd na de vervaldatum. Ten eerste moet worden opgemerkt dat dit soort praktijken moet worden aangekondigd voordat de overeenkomst wordt ondertekend, anders is het onwettig en moet het geld worden terugbetaald. Daarna is het nog steeds mogelijk om de overeenkomst te beëindigen, hetzij door bezwaar te maken tegen de verlenging binnen de voorgeschreven termijn, hetzij op elk moment na de verlenging, zonder schadevergoeding, maar met een opzeggingstermijn van maximaal 2 maanden.

Dit document is opgemaakt als een formele brief en bevat de nodige gegevens over de persoon die het abonnement opzegt evenals het abonnement in kwestie. Het zal nodig zijn om de naam van de leverancier, het op te zeggen abonnement en, indien van toepassing, het klant- of abonnementsnummer te vermelden. Het is ook mogelijk om een reden voor de opzegging op te geven: het is in principe niet nodig om een verklaring te geven, maar het is wel mogelijk om een context voor de opzegging te geven.

De brief biedt ook de mogelijkheid om een schriftelijke bevestiging te vragen dat het abonnement is opgezegd. Indien er kosten zijn gemaakt, is het ook mogelijk om deze bij de brief op te nemen.

De brief kan per post of e-mail worden verstuurd. In ieder geval verdient het de voorkeur dat de afzender een kopie van de verzonden brief bewaart om over een bewijs te beschikken.

Ten slotte, als er een bancaire domiciliëring is ingesteld voor de automatische betaling van het abonnement, is het mogelijk om contact op te nemen met uw bank om het abonnement op te zeggen.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen