Opzegbrief van een abonnement Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Opzegbrief van een abonnement

Laatste revisie Laatste revisie 14-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze opzegbrief van een abonnement kan worden gebruikt om elk type abonnement op te zeggen, zoals dat van een tijdschrift of fitnessclub, bijvoorbeeld. Deze opzeggingsbrief is een manier om de onderneming die de producten of diensten levert te informeren dat de afzender zijn abonnement wenst op te zeggen.

Deze brief wordt ook gebruikt om de stilzwijgend verlenging van contracten te vermijden of te beëindigen.

Het verzenden van een opzeggingsbrief levert het schriftelijke bewijs van het opzeggingsverzoek en vermindert de kans op misverstanden of onenigheid.

Dit model heeft betrekking op algemene gevallen. Voor het specifieke geval van een beëindiging van een telecomabonnement (gsm, internet, vaste telefonie, packs, enz.) of voor een opzeggingsbrief voor een aankoop op afstand (herroepingsbrief) gelden andere documenten.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

In de eerste plaats is het raadzaam om de afgesloten overeenkomst of naar de algemene voorwaarden te raadplegen die zijn ondertekend om de exacte rechten van de partijen te kennen:

  • In het geval van een overeenkomst van bepaalde duur moet het recht op opzegging uitdrukkelijk worden vermeld, anders is het niet toegestaan, behalve in uitzonderlijke gevallen waarin de andere partij eenzijdig een van de essentiële elementen van de overeenkomst (bv. de prijs) wijzigt. De persoon die het abonnement wil opzeggen, moet dan ook rekening houden met eventuele kosten en boetes die van toepassing kunnen zijn.
  • Indien de overeenkomst voor een onbepaalde duur is, kan de overeenkomst in ieder geval worden opgezegd met inachtneming van een 'redelijke opzegtermijn' en dit zonder schadevergoeding.
  • Een ander geval is de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst of abonnement met een consument. Sommige overeenkomsten bepalen dat, zonder verzet van de consument, de overeenkomst automatisch wordt verlengd na de vervaldatum. Vooreerst moet worden opgemerkt dat de consument over een dergelijke praktijk moet worden geïnformeerd vooraleer hij of zij de overeenkomst of heb abonnement aangaat. Eenmaal een contract stilzwijgend is verlengd kan de consument nog steeds de overeenkomst beëindigen, hetzij door bezwaar te maken tegen de verlenging binnen de voorgeschreven termijn, hetzij, en dit op elk moment na de verlenging, zonder schadevergoeding, maar met een opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Dit document is opgemaakt als een formele brief en bevat de nodige gegevens over de persoon die het abonnement opzegt evenals de gegevens in verband met het abonnement zelf. Het zal nodig zijn om de naam van de leverancier, het op te zeggen abonnement en, indien de abonnee daarover beschikt, het klant- of abonnementsnummer te vermelden. Zonder dat het verplicht is een verklaring voor de opzegging op te geven, is het wel mogelijk om een reden voor de opzegging te vermelden.

De brief biedt ook de mogelijkheid om een schriftelijke bevestiging te vragen dat het abonnement is opgezegd.

De brief kan per post of per e-mail worden verstuurd. In ieder geval verdient het de voorkeur dat de afzender een kopie van de verzonden brief bewaart om over een bewijs te beschikken.

Ten slotte, als er een domiciliëring is ingesteld voor de automatische betaling van het abonnement, is het mogelijk om contact op te nemen met uw bank om het abonnement op te zeggen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Wetboek van economisch recht, in het bijzonder de artikelen VI.2, 6°, VI.83, VI.91, XIV.3, 6°, XIV.50, 18° en XIV.58.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen