Brief verzoek zwangerschaps- en bevallingsverlof Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief verzoek zwangerschaps- en bevallingsverlof

Laatste revisie Laatste revisie 01-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 01-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

De Brief verzoek zwangerschaps- en bevallingsverlof kan gebruikt worden door een werknemer die de werkgever verzoekt om verlof betreffende de zwangerschap en bevalling toe te staan.

Iedereen die zwanger is en voor een werkgever werkt, heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze periode van verlof duurt in totaal minimaal 16 weken. Mocht er sprake zijn van een tweeling of meerling, dan bedraagt de verlofperiode minimaal 20 weken.

Het zwangerschapsverlof is de periode van verlof vóór de bevalling en gaat 6 tot 4 weken voor de dag van de bevalling in en als er sprake is van een tweeling of meerling 10 tot 8 weken. Deze periode wordt ook wel de flexibiliseringsperiode genoemd. Het bevallingsverlof is de periode na de bevalling en duurt minimaal 10 weken.

Indien de werknemer vóór de zwangerschap minder dan het maximale aantal weken heeft opgenomen dan heeft de werknemer recht op deze weken na de bevalling. In overleg met de werkgever mag de werknemer echter ook 6 weken na de bevalling het werk hervatten en de rest van het verlof gespreid over een periode van 30 weken opnemen. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt de werknemer volledig doorbetaald. Om dit mogelijk te maken ontvangt de werkgever een zwangerschapsuitkering van het UWV.

Voorbeeld: Rosa is zwanger en werkt bij een bank. Uiterlijk drie weken voor het begin van haar zwangerschapsverlof dient ze een verzoek tot verlof te sturen naar haar werkgever. Ze kiest ervoor om 6 weken voor haar uitgerekende datum met verlof te gaan. Haar baby wordt 2 weken later dan verwacht geboren. Ze heeft dus 8 weken zwangerschapsverlof gehad voor de bevalling. Na haar bevalling heeft zij nog steeds recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Als Rosa wil mag zij 6 weken naar haar bevalling weer gaan werken. De overige 4 weken verlof mag zij dan verspreid over een periode van 30 weken opnemen.

Indien het verzoek tot zwangerschaps- en bevallingsverlof al goedgekeurd is, en de afspraken betreffende het verlof vastgelegd dienen te worden in een overeenkomst, kan een Verlofovereenkomst opgesteld worden.

 

Hoe dit document te gebruiken

In deze brief dienen de volgende zaken opgenomen te worden:

  • De gegevens van de werknemer en de werkgever;
  • De verwachte uitgerekende datum (welke blijkt uit een medische verklaring);
  • De begindatum van het verlof;
  • De verwachte einddatum van het verlof;
  • Een bijlage met een zwangerschapsverklaring van een verloskundige of huisarts. In deze medische verklaring bevestigt de verloskundige of huisarts de zwangerschap en wat de vermoedelijk datum voor bevalling is.

Vervolgens dient de brief ondertekend te worden door de werknemer en opgestuurd te worden naar de werkgever. Dit kan per e-mail of per post. Dit verzoek dient door de werkgever bevestigd te worden. Een werkgever mag dit verzoek niet weigeren. Het is verstandig om een kopie van het verzoek te bewaren. De brief dient uiterlijk 3 weken voor het begin van het zwangerschapsverlof verstuurd te worden. Indien mogelijk is het verstandig dit eerder te doen zodat de werkgever en werknemer tijd hebben om afspraken te maken over de afwezigheid tijdens en na de zwangerschap.


Toepasselijk recht

Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 3


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen