Verlofovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Verlofovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 12-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 tot 3 pagina's
5 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 12-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 tot 3 pagina's

Beoordeling: 5 - 1 stem

Het model invullen

Een Verlofovereenkomst kan gebruikt worden om de afspraken tussen de werkgever en de werknemer omtrent het verlof van de werknemer vast te leggen. Een Verlofovereenkomst is niet verplicht, en dient enkel ter aanvulling van de Arbeidsovereenkomst en de CAO (Collectieve arbeidsovereenkomst) van het bedrijf. In de Verlofovereenkomst kan duidelijk vastgelegd worden wat van de werknemer verwacht wordt tijdens en na het verlof en welke verplichtingen de werkgever behoudt gedurende het verlof.


In de wet geregeld verlof

Iedere werknemer kan verlof opnemen als dit is voor de volgende in de wet geregelde redenen:

 • zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
 • geboorteverlof
 • aanvullend geboorteverlof
 • ouderschapsverlof
 • adoptieverlof of pleegzorgverlof
 • zorgverlof (kortdurend en langdurend)
 • calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Bij het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof, en calamiteiten- en kort verzuimverlof is de werkgever verplicht het salaris door te betalen. Voor kortdurend zorgverlof geldt dat de werkgever ten minste 70% van het salaris moet doorbetalen. Voor de overige in de wet geregelde verloven is de werkgever niet verplicht het salaris door te betalen.

De wettelijke regelingen omtrent deze verloven kunnen worden aangevuld in de CAO of de arbeidsovereenkomst.


Bijzonder verlof

Verlof dat niet in de wet geregeld is, wordt bijzonder verlof genoemd en is geregeld in de CAO of in de Arbeidsovereenkomst. Hieronder vallen onder andere verloven voor een bruiloft, verhuizing, begrafenis of een examen. De werkgever is bij bijzonder verlof niet verplicht om het salaris door te betalen.

Meer informatie over wettelijk geregeld verlof en bijzonder verlof kan gevonden worden op de website van de Rijksoverheid.


Hoe dit document te gebruiken

De Verlofovereenkomst dient te worden ingevuld met de informatie over de werknemer en de werkgever. Vervolgens dienen alle afspraken omtrent het verlof uitgewerkt te worden, waaronder:

 • Of het een betaald of onbetaald verlof is
 • Eventuele gevolgen voor de vakantiedagen
 • Eventuele gevolgen voor het pensioen
 • Eventuele gevolgen in geval van ziekte tijdens het verlof
 • Mogelijkheid tot verlenging van het verlof
 • Non-concurrentie beding gedurende het verlof

Na het invullen van de Verlofovereenkomst, wordt de overeenkomst door de werkgever en de werknemer ondertekend en krijgen beiden een exemplaar.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen