Brief aanbod vaste arbeidsomvang Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief aanbod vaste arbeidsomvang

Laatste revisie Laatste revisie 09-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 09-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief aanbod vaste arbeidsomvang kan door de werkgever gebruikt worden om een werknemer die voor 12 maanden werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst, een vast aantal uren aan te bieden.

Een oproepkracht komt werken wanneer de werkgever hem oproept. Er is sprake van een oproepovereenkomst wanneer:

  • de werknemer geen loon ontvangt als hij niet werkt, of;
  • het aantal werkuren niet is vastgelegd en het recht op salaris voor de werknemer ongelijkmatig is verspreid (bv. de ene maand werkt de werknemer 10 uur en krijgt voor deze 10 uur salaris uitbetaald, en de volgende maand werkt de werknemer 15 uur en krijgt voor deze 15 uur salaris uitbetaald).


Aanbod voor een vaste arbeidsomvang

Het is wettelijk bepaald dat de werkgever een werknemer nadat de werknemer gedurende 12 maanden op grond van een oproepovereenkomst werkzaam is, een vaste arbeidsomvang (vast aantal werkuren) moet aanbieden. Dit aanbod moet de werkgever doen, binnen een maand nadat de werknemer 12 maanden werkzaam is als oproepkracht.

Het aantal vaste uren dat de werkgever aanbiedt moet gelijk zijn aan het aantal uren dat de werknemer de afgelopen 12 maanden gemiddeld heeft gewerkt. Voor de berekening van de periode van 12 maanden worden overeenkomsten, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld. Het aantal uren kan per week, maand, of jaar worden vastgesteld.


Aanvaarding van het aanbod

De werknemer dient binnen een maand na het aanbod aan te geven of hij het aanbod wel of niet aanvaardt. De werknemer is niet verplicht het aanbod te aanvaarden.

Indien de werknemer het aanbod aanvaardt, zal de oproepovereenkomst worden vervangen door een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. De overige arbeidsvoorwaarden van de oproepovereenkomst kunnen in stand blijven.

De ingangsdatum van de overeenkomst met vaste arbeidsomvang mag uiterlijk de eerste dag nadat 2 maanden zijn verstreken nadat de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, zijn (bv. als de oproepovereenkomst op 1 januari 12 maanden heeft geduurd, dan kan de ingangsdatum van het aanbod uiterlijk 1 maart zijn). Een datum vóór deze uiterste datum is ook toegestaan.

Indien de werknemer het aanbod niet aanvaardt blijft hij in dienst op grond van een oproepovereenkomst, met een flexibel aantal werkuren. De werkgever dient dan na de volgende 12 maanden opnieuw een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen.


Hoe dit document te gebruiken

In deze brief dient te worden vermeld op welke datum de werknemer 12 maanden werkzaam is als oproepkracht, voor welk aantal vaste uren hij een aanbod krijgt, en op welke datum dit aanbod ingaat. De werknemer krijgt 1 maand de tijd om het aanbod te aanvaarden of af te wijzen. Het aanbod moet schriftelijk of elektronisch worden verstuurd aan de werknemer.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen