Brief aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Laatste revisie Laatste revisie 26-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 26-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan gebruikt worden door de werkgever om de werknemer te laten weten dat zijn arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, zal eindigen op de einddatum.

Indien de werkgever de overeenkomst wil verlengen kan de Brief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor werkgever) gebruikt worden.


Aanzegplicht

Als de werkgever en de werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) hebben gesloten van 6 maanden of langer, dient de werkgever uiterlijk 1 maand vóór de afgesproken einddatum aan te geven aan de werknemer of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Dit dient schriftelijk te worden gedaan.

Als de werkgever zich niet houdt aan zijn aanzegplicht, of aanzegt korter dan 1 maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst, is hij de werknemer een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van het loon over de tijd dat de werkgever de aanzegging niet op tijd heeft gedaan, met een maximum van 1 maandsalaris (bv. als de werkgever 15 dagen te laat aanzegt, is hij de werknemer 15 dagen aan salaris verschuldigd).

Indien de werkgever niet aanzegt, zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden voor dezelfde duur als de huidige overeenkomst.


Hoe dit document te gebruiken

De werkgever dient de brief in te vullen met de einddatum van de huidige arbeidsovereenkomst en de bevestiging dat de overeenkomst op deze datum zal eindigen. De brief dient ondertekend door de werkgever, via verzending met ontvangstbewijs, aan de werknemer gestuurd te worden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen