Naar boven
Detacheringsovereenkomst Het model invullen

Detacheringsovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 12-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 4 tot 6 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 12-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Detacheringsovereenkomst

Een Detacheringsovereenkomst is een overeenkomst voor de situatie waarin een werknemer tijdelijk wordt uitgeleend. De werknemer is in dienst bij een detacheringsbureau of werkgever (uitlener) en wordt uitgeleend aan een opdrachtgever (inlener).

Er is sprake van uitlening wanneer de volgende elementen van toepassing zijn:

 • Er is een onderneming die arbeidskrachten van een werknemer ter beschikking stelt (uitleent) aan een andere onderneming;
 • De onderneming die de werknemer inleent, betaalt hiervoor een vergoeding aan de uitlener;
 • De werknemer die wordt uitgeleend zal werken onder toezicht en/of leiding van de inlener;
 • De werknemer zal niet werken op basis van een arbeidsovereenkomst met de inlener (hij blijft in dienst bij de uitlener).

Uitlening wordt ook wel terbeschikkingstelling genoemd.


De uitlener

Indien de uitlener een detacheringsbureau is, is het altijd mogelijk de werknemer uit te lenen, omdat de werknemer weet dat hij gedetacheerd gaat worden wanneer hij voor een detacheringsbureau gaat werken. Als de uitlener een reguliere werkgever is, is het nuttig om in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen met betrekking tot de mogelijkheid tot detachering. Zo weten, en aanvaarden, zowel de werknemer als de werkgever dat detachering aan een andere onderneming mogelijk is. De uitlener moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd hebben dat hij werknemers detacheert.

Bij detachering blijft de werknemer in dienst bij de uitlener onder de bestaande arbeidsovereenkomst/uitzendovereenkomst. De uitlener draagt dan ook alle werkgeversrisico's, zoals de salarisbetaling, doorbetaling bij ziekte en een ontslagvergoeding.


Verschil uitzendovereenkomst

Vaak ontstaat verwarring tussen een uitzendovereenkomst en een detacheringsovereenkomst. Detacheren is een vorm van uitzenden.

Een uitzending wordt als detachering aangemerkt wanneer er geen uitzendbeding is opgenomen in de overeenkomst. Een uitzendbeding houdt in dat de overeenkomst tussen de uitlener en de werknemer eindigt op het moment dat de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt. Bij een detachering is dit niet het geval, en blijft de werknemer in dienst onder de overeenkomst met de uitlener, ook wanneer de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt.

Bij een detacheringsovereenkomst is vaak sprake van een werknemer met een specialisatie en/of werkervaring in zijn functie. De inlener leent hem dan ook in om gebruik te maken van die specifieke kennis. Een detachering is gericht op de langere termijn, en er is in de meeste gevallen daarom ook aandacht voor persoonlijke begeleiding van de werknemer of ontwikkeling van zijn specialisatie (zoals door middel van trainingen en coaching).

Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding is vaak sprake van een werknemer die een periode wil overbruggen met een tijdelijke baan, bijvoorbeeld tussen twee studies in. De inlener is niet op zoek naar een werknemer met een specifieke specialisatie, maar meestal naar een tijdelijke werknemer die een praktisch beroep uitoefent. Deze vorm van uitzending is niet specifiek gericht op de langere termijn, en er is in de meeste gevallen geen persoonlijke begeleiding voor de werknemer of extra aandacht voor de ontwikkeling van zijn loopbaan.


Belemmeringsverbod

Het is niet toegestaan voor de uitlener om de werknemer te belemmeren bij het in dienst treden bij de inlener na afloop van de detachering. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. Dit wordt het belemmeringsverbod genoemd.

Wél is het toegestaan om in de detacheringsovereenkomst op te nemen dat de inlener, indien deze de werknemer na de detachering in dienst neemt, een vergoeding moet betalen aan de uitlener. De hoogte van deze vergoeding moet redelijk zijn, ter dekking van de kosten die de uitlener gemaakt heeft voor de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de werknemer. Deze vergoeding moet worden bedongen en onderbouwd.


Oproepovereenkomst

Indien in de overeenkomst een uitsluiting van de de loondoorbetalingsverplichting (de werkgever betaalt geen loon wanneer de werknemer niet werkt) wordt opgenomen of als er geen vaste arbeidsomvang wordt opgenomen in de overeenkomst, is sprake van een oproepovereenkomst. Indien sprake is van een oproepovereenkomst zijn ook andere wetten en regels van toepassing.


Hoe dit document te gebruiken

In de detacheringsovereenkomst worden alle afspraken met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de werknemer tussen de uitlener en de inlener vastgelegd, waaronder het volgende:

 • de te verrichten werkzaamheden;
 • de duur van de detachering;
 • leiding over de werknemer;
 • geheimhouding;
 • verplichtingen van alle partijen;
 • detacheringsvergoeding;
 • eventuele vergoeding bij indiensttreding na de detachering.

Alle betrokkenen tekenen de overeenkomst en krijgen een exemplaar. Dit zijn meestal de uitlener, de inlener en de werknemer. Indien de werknemer geen deel uitmaakt van de overeenkomst, kan hij de overeenkomst tekenen voor gezien.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen