Naar boven
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Het model invullen

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Laatste revisie
Laatste revisie 08-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 3 tot 5 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 08-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden gebruikt wanneer werkgever en werknemer met elkaar in een dienstverband willen treden voor een bepaalde periode.

Er zal dan ook een einddatum van het dienstverband afgesproken worden. In sommige gevallen is de exacte einddatum nog niet bekend, omdat deze afhangt van wanneer de specifieke werkzaamheden zijn voltooid.

Er is bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een tijdelijk dienstverband, in tegenstelling tot bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waar geen einddatum wordt afgesproken en er sprake is van een vast dienstverband.

Het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde tijd is van belang omdat andere normen en regels toegepast worden op beide overeenkomsten, bijvoorbeeld met betrekking tot een proeftijd, tussentijdse opzegging, of de opname van een concurrentiebeding.


Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao)

Op bepaalde arbeidsovereenkomsten is ook een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden die overeen zijn gekomen tussen werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en werkgevers. De cao die van toepassing is geldt ter aanvulling van de arbeidsovereenkomst.

De afspraken in een cao gaan voor op de afspraken van de arbeidsovereenkomst. De bepalingen in de arbeidsovereenkomst mogen voor de werknemer niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de CAO. De bepalingen in de arbeidsovereenkomst mogen wel afwijken van de bepalingen uit de CAO als dit voor de werknemer gunstiger uitvalt.

Informatie over de cao's is te vinden via de websites van de vakbonden FNV en CNV.


Hoe dit document te gebruiken

Het document dient te worden ingevuld met de gegevens van de werkgever, de werknemer, en de werkzaamheden die de werknemer zal verrichten tegen het vastgestelde salaris. Daarnaast kunnen onder andere bepalingen worden opgenomen met betrekking tot de volgende zaken:

 • De looptijd van de arbeidsovereenkomst
 • Werkdagen, werktijden, en werkplaats
 • Proeftijd
 • Tussentijdse opzegging (opzegging voor de einddatum/afronding van de overeenkomst)
 • Vakantietoeslag
 • Vakantiedagen
 • Verlofregelingen
 • Scholingsbeleid
 • Pensioen
 • Concurrentiebeding (de werknemer mag na afloop van de overeenkomst geen aan de werkgever concurrerende werkzaamheden verrichten)
 • Relatiebeding (de werknemer mag na afloop van de overeenkomst geen contact onderhouden met werkrelaties van de werkgever)
 • Exclusiviteitsbeding (de werknemer mag geen andere beroepsactiviteit uitoefenen tijdens de duur van de overeenkomst)
 • Ziekte/arbeidsongeschiktheid
 • (Intellectuele) eigendomsrechten (wie wordt de eigenaar van het verrichte werk en mag dit vrij gebruiken en verspreiden)

De arbeidsovereenkomst dient in tweevoud te worden ondertekend door de werknemer en de werkgever. Beide partijen dienen na tekening over een exemplaar van de overeenkomst te beschikken.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen