Hoe kies je de beste rechtsvorm voor je bedrijf?

Laatste revisie: Laatste revisie:26 maart 2024

1. Introductie

Bij het opzetten van een bedrijf sta je voor een cruciale beslissing: welke rechtsvorm past het beste bij jouw onderneming? Dit is niet alleen van invloed op je wettelijke verplichtingen, maar ook op aspecten zoals aansprakelijkheid, belastingen en administratieve vereisten. In deze gids zullen we de verschillende rechtsvormen bespreken, namelijk de eenmanszaak, de VOF en maatschap, de bv (besloten vennootschap) en de nv (naamloze vennootschap), evenals de vereniging en stichting. We zullen niet alleen ingaan op de voor- en nadelen van elke rechtsvorm, maar ook op hoe je ze kunt oprichten en welke documenten daarbij van belang zijn.

2. Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon eigenaar is van het bedrijf en dus de enige verantwoordelijke is voor de activiteiten, winsten en verliezen ervan. In een eenmanszaak is er geen onderscheid tussen het vermogen van de eigenaar en dat van het bedrijf; ze worden als één en dezelfde entiteit beschouwd. Dit betekent dat de eigenaar persoonlijk aansprakelijk is voor eventuele schulden van het bedrijf.

De eenmanszaak is de meest gebruikelijke bedrijfsvorm voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en freelancers, omdat het opzetten ervan eenvoudig is en er minder administratieve verplichtingen zijn in vergelijking met andere bedrijfsvormen, zoals een bv. Dit maakt het aantrekkelijk voor individuen die alleen werken en niet van plan zijn om personeel in dienst te nemen.

2.1 Voordelen

 • Eenvoudige oprichting: Het starten van een eenmanszaak is relatief eenvoudig. Je hoeft alleen maar je onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK), waarna je kunt beginnen met zakendoen. Als enige eigenaar heb je volledige controle over alle beslissingen die worden genomen binnen de onderneming. Dit geeft je de vrijheid om snel te reageren op veranderende omstandigheden en je bedrijfsstrategie aan te passen zoals je dat nodig acht.
 • Privacy: In tegenstelling tot sommige andere rechtsvormen, zoals een bv, ben je als eenmanszaak niet verplicht om je jaarrekeningen openbaar te maken. Dit biedt een zekere mate van privacy met betrekking tot je financiële prestaties.
 • Geen startkapitaal vereist: Een eenmanszaak vereist geen startkapitaal, wat de drempel voor het opstarten van je eigen onderneming aanzienlijk verlaagt. Dit maakt het makkelijker om direct te beginnen zonder de noodzaak van grote financiële investeringen vooraf. Hierdoor is het een aantrekkelijke optie voor individuen die een bedrijf willen starten met minimale financiële middelen.

2.2 Nadelen

 • Persoonlijke aansprakelijkheid: Als eigenaar ben je persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen van je onderneming. Dit betekent dat je persoonlijke bezittingen, zoals je huis en spaargeld, in gevaar kunnen komen als je bedrijf failliet gaat of aansprakelijk wordt gesteld.
 • Lastig extern kapitaal aan te trekken: Als eenmanszaak heb je beperkte mogelijkheden om extern kapitaal aan te trekken, zoals leningen of investeringen van derden. Dit kan het moeilijker maken om groei te realiseren, vooral in vergelijking met rechtsvormen zoals een bv waarin het uitgeven van aandelen een gangbare financieringsmethode is.

2.3 Oprichting van een Eenmanszaak

Het oprichten van een eenmanszaak is een relatief eenvoudig proces en kan via de KvK-website. Je zult wat basisinformatie moeten verstrekken, zoals de naam van je bedrijf, je contactgegevens en de aard van je onderneming. Om alles officieel te maken, moet je daarna naar een kantoor van de KvK. Afhankelijk van het type bedrijf dat je wilt starten, kan het zijn dat je bepaalde vergunningen of toestemmingen nodig hebt voordat je kunt beginnen met zakendoen. Zorg ervoor dat je onderzoek doet naar de specifieke vereisten voor jouw branche. Een voorbeeld hiervan is een taxichauffeur die eerst een vergunning moet hebben voor het mogen rondbrengen van mensen in een taxi. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je verantwoordelijk voor het betalen van belastingen over de winst die je maakt. Zorg ervoor dat je je belastingzaken op orde hebt en dat je weet welke belastingen je moet betalen en hoe je dit moet doen. Dit kan worden gecheckt op de website van de belastingdienst.

Na het oprichten van je eenmanszaak kan het aan te raden zijn om algemene voorwaarden op te stellen. Deze voorwaarden omvatten de regels tussen jou als ondernemer en je klanten of opdrachtgevers. Algemene voorwaarden omvatten bepalingen over betalingstermijnen, leveringstijden, garanties, aansprakelijkheid en wat er gebeurt bij geschillen. Ze beschermen zowel jou als je klanten, door duidelijkheid te verschaffen over wat er van beide partijen verwacht wordt. Het zorgt voor een transparante bedrijfsvoering en kan veel voorkomende misverstanden voorkomen.

Naast de algemene voorwaarden is het bij het aangaan van specifieke werkzaamheden raadzaam om een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst tot aanneming van werk op te stellen, afhankelijk van het type dienstverlening. Een overeenkomst van opdracht wordt vaak gebruikt bij diensten zoals consultancy, freelance werk en andere professionele diensten, waarbij je in opdracht van een klant werkzaamheden verricht. Deze overeenkomst specificeert de opdracht, de omvang van de werkzaamheden, de vergoeding en andere relevante details. De overeenkomst tot aanneming van werk is daarentegen van toepassing wanneer het gaat om het leveren van een concreet resultaat, zoals het installeren van een keuken of het verrichten van bouwwerkzaamheden. Hierin worden de specifieke eisen aan het eindresultaat vastgelegd, evenals de prijs en de termijn waarbinnen het werk voltooid moet zijn.

Voorbeeld: Emma is een getalenteerde grafisch ontwerper die besluit om als freelancer te werken. Ze kiest voor een eenmanszaak omdat ze alleen werkt en volledige controle wil hebben over haar projecten. De relatief eenvoudige oprichting en de mogelijkheid om snel te reageren op de markt maken de eenmanszaak ideaal voor haar. Ondanks het risico van persoonlijke aansprakelijkheid, vindt ze de vrijheid en flexibiliteit die deze rechtsvorm biedt, het waard. Emma registreert haar eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel en start haar avontuur als zelfstandig ontwerper.

3. Maatschap en VOF

De maatschap en de vennootschap onder firma (VOF) zijn samenwerkingsvormen voor partners die samen een doel willen nastreven. Een maatschap is vooral geschikt voor professionals (zoals advocaten of dokters) die hun beroep gezamenlijk willen uitoefenen door hun kennis, vaardigheden en middelen te bundelen zonder een gezamenlijke onderneming te vormen. Elke maat draagt bij aan het gemeenschappelijk doel, maar behoudt een zekere onafhankelijkheid binnen de samenwerking. Een VOF is daarentegen bedoeld voor ondernemers die samen een bedrijf willen runnen, waarbij ze niet alleen hun middelen maar ook de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende risico's delen. Dit maakt de VOF geschikter voor samenwerkingsverbanden die een bedrijf willen exploiteren als een eenheid, met een duidelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle resultaten en verplichtingen. In een maatschap is elke deelnemer alleen verantwoordelijk voor zijn deel van de schulden. Bij een VOF is daarentegen iedere vennoot volledig verantwoordelijk voor alle schulden, oftewel hoofdelijk aansprakelijk.

3.1 Voordelen

 • Eenvoudige oprichting: De maatschap en VOF kunnen worden opgericht zonder notariële akte, hoewel het raadzaam is om een maatschaps- of vennootschapscontract op te stellen om de onderlinge afspraken en verplichtingen vast te leggen.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid: De lasten en lusten van de onderneming worden gedeeld tussen de maten of vennoten, wat de druk en risico's voor individuele leden kan verlichten.
 • Geen startkapitaal vereist: Voor het oprichten van een VOF of maatschap is geen startkapitaal vereist, wat de drempel voor het opstarten van je eigen onderneming aanzienlijk verlaagt. Dit maakt het makkelijker om direct te beginnen zonder de noodzaak van grote financiële investeringen vooraf.
 • Flexibiliteit: Binnen de maatschap en VOF hebben maten of vennoten de vrijheid om onderling afspraken te maken over onder andere winstverdeling, besluitvorming en inbreng van kapitaal.

3.2 Nadelen

 • Persoonlijke aansprakelijkheid: In een maatschap en VOF zijn de maten of vennoten persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, wat betekent dat hun privévermogen kan worden aangesproken om zakelijke schulden te voldoen.
 • Beperkte groeimogelijkheden: De groei van een maatschap of VOF kan beperkt zijn omdat deze rechtsvormen geen aparte rechtspersoonlijkheid hebben, wat het moeilijker kan maken om bijvoorbeeld externe financiering aan te trekken.
 • Beperkte duurzaamheid: Een maatschap of VOF kan eindigen bij het vertrek, overlijden of faillissement van een van de maten of vennoten, tenzij hierover andere afspraken zijn vastgelegd in een contract.

3.3 Het oprichten van een VOF of Maatschap

Voordat je een maatschap of VOF officieel opricht, dien je jezelf en je mede-maten of vennoten te registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij deze registratie moet je de nodige documenten en informatie verstrekken om de samenwerking officieel te maken. Verder is het sterk aanbevolen om een maatschaps- of vennootschapscontract op te stellen waarin alle afspraken tussen de maten of vennoten worden vastgelegd. In dit contract kunnen zaken worden opgenomen zoals de inbreng van kapitaal, de verdeling van winst en verlies, de besluitvorming binnen de onderneming, en regelingen voor het geval een maat of vennoot vertrekt of overlijdt.

Voorbeeld: Jan en Sofie, twee ervaren advocaten, besluiten hun krachten te bundelen in een VOF om een juridisch adviesbureau te starten. Door hun expertise en netwerken samen te voegen, kunnen ze een breder scala aan diensten aanbieden en de lasten en de risico's delen. Ze stellen een vennootschapscontract op waarin alle afspraken over winstdeling, verantwoordelijkheden en de omgang met eventuele geschillen worden vastgelegd. Ondanks de persoonlijke aansprakelijkheid biedt de VOF hen de flexibiliteit en de samenwerkingsmogelijkheden die ze zoeken in hun onderneming.

4. Besloten Vennootschap en Naamloze Vennootschap

Voor bedrijven die grotere ambities hebben en te maken krijgen met hogere risico's of significante investeringen in kapitaal nodig hebben, vormen de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv) een veiligere optie vanwege hun structuur met beperkte aansprakelijkheid. Het oprichten van een bv en nv vereist echter wel een formelere aanpak en gaat gepaard met complexere procedures dan bij eenvoudigere ondernemingsvormen zoals een eenmanszaak, maatschap of VOF. Beide, de bv en de nv, worden opgericht door middel van een notariële akte waarin de statuten worden opgenomen. Deze statuten beschrijven cruciale elementen zoals het doel van de vennootschap, de bestuursstructuur, de aandelen en de besluitvormingsprocessen. Het verschil tussen de twee wordt voornamelijk bepaald door hun aandelenstructuur en toegankelijkheid voor het publiek. Een bv is gericht op privé-investeerders, waarbij aandelen niet vrij verhandelbaar zijn op de open markt, wat het een geschikte optie maakt voor kleinere, particuliere ondernemingen. Een nv daarentegen stelt haar aandelen beschikbaar voor publieke handel, waardoor het een passende keuze is voor grotere ondernemingen die kapitaal willen ophalen bij een breed publiek.

4.1 Voordelen

 • Beperkte aansprakelijkheid: Een van de belangrijkste voordelen van een bv of nv is dat de aansprakelijkheid van de oprichters beperkt is tot het bedrag dat zij hebben ingebracht in de vennootschap. Dit betekent dat de persoonlijke bezittingen van de oprichters over het algemeen niet kunnen worden gebruikt om eventuele schulden van de vennootschap af te lossen. Dit biedt een aanzienlijke bescherming van het privévermogen van de oprichters.
 • Mogelijkheid tot aantrekken van kapitaal: Een bv of nv kan kapitaal aantrekken door de uitgifte van aandelen. Dit maakt het gemakkelijker om groeikapitaal aan te trekken van investeerders of om deel te nemen aan grootschalige projecten. Bovendien kunnen aandelen ook worden gebruikt als een vorm van beloning voor werknemers, wat kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent.
 • Professioneel imago: Het oprichten van een bv of nv straalt vaak professionaliteit uit en kan het vertrouwen van klanten, leveranciers en zakenpartners vergroten. Dit kan vooral belangrijk zijn voor bedrijven die actief zijn in bepaalde sectoren waar geloofwaardigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
 • Geen startkapitaal vereist voor een bv: Voor het oprichten van een besloten vennootschap (bv) is geen minimumkapitaal meer vereist; een startkapitaal van slechts €0,01 volstaat. Dit maakt de bv een aantrekkelijke optie voor startende ondernemers en kleinere bedrijven, omdat het de financiële drempel voor het opzetten van een onderneming aanzienlijk verlaagt.

4.2 Nadelen

 • Kosten en administratieve verplichtingen: Het oprichten en onderhouden van een bv of nv brengt kosten met zich mee, zoals notariskosten voor het opstellen van de statuten en inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn er vaak meer administratieve verplichtingen, zoals het opstellen van jaarrekeningen en het houden van algemene vergaderingen, wat extra tijd en geld kan kosten.
 • Complexiteit: Het oprichten van een bv of nv is over het algemeen complexer dan bijvoorbeeld een eenmanszaak. Er zijn strikte wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan, zoals het opstellen van gedetailleerde statuten en het naleven van formele besluitvormingsprocedures. Dit kan leiden tot een langere oprichtingsprocedure en een grotere kans op juridische complicaties.
 • Beperkte flexibiliteit: Hoewel een bv of nv bepaalde voordelen biedt, zoals beperkte aansprakelijkheid, kan het ook beperkingen opleggen aan de flexibiliteit van de onderneming. Bijvoorbeeld, besluitvorming kan soms traag zijn vanwege de vereiste procedures en goedkeuringen die nodig zijn van verschillende organen binnen de vennootschap.
 • Startkapitaal vereist voor een nv: bij het oprichten van een nv moet een minimumkapitaal van € 45.000 worden ingebracht. Dit hoge bedrag aan startkapitaal kan een aanzienlijke drempel vormen voor startende ondernemers en kleinere bedrijven met beperkte financiële middelen

4.3 De oprichting

Om een bv of nv op te richten, moet je eerst een bezoek brengen aan een notaris. De notaris zal de statuten van de vennootschap opstellen, waarin alle belangrijke informatie over de vennootschap wordt vastgelegd. Deze statuten bevatten onder andere details over het doel van de vennootschap, de structuur van het bestuur, de aandelenstructuur en de besluitvormingsprocedures.

Hoewel het opstellen van de statuten via een notaris verplicht is, kunnen bepaalde aanvullende zaken, zoals specifieke afspraken tussen aandeelhouders, worden vastgelegd in een aparte aandeelhoudersovereenkomst. Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen extra zaken regelen, zoals stemrechten, de verkoop van aandelen, het dividendbeleid en de besluitvorming binnen de vennootschap. Dit maakt het mogelijk om de belangen en de afspraken van de betrokken partijen gedetailleerd en efficiënt te regelen buiten de formele statuten om. Het komt dan ook regelmatig voor dat de aandeelhouders besluiten om de statuten vrij simpel te houden om notariskosten te besparen om vervolgens via de aandeelhoudersovereenkomst het een en ander zelf te regelen.

Na het opstellen van de notariële akte moeten de oprichters de vennootschap laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit houdt in dat de vennootschap wordt ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, waarin alle relevante informatie over de vennootschap wordt opgenomen en openbaar beschikbaar is.

Daarnaast kunnen binnen een bv of nv arbeidsovereenkomsten (voor bepaalde of onbepaalde tijd) of specifieke arbeidsovereenkomsten voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's) worden opgesteld. Deze overeenkomsten regelen de arbeidsrelatie tussen de vennootschap en haar bestuurders of DGA's, inclusief zaken als salaris, werkvoorwaarden en verantwoordelijkheden. Dit zorgt voor helderheid en juridische zekerheid binnen de managementstructuur van de onderneming.

Voorbeeld: Een groep van drie innovatieve ondernemers richt een besloten vennootschap op voor hun tech startup, gericht op duurzame energieoplossingen. De bv-structuur biedt hen beperkte aansprakelijkheid en de mogelijkheid om investeerders aan te trekken door aandelen uit te geven. Dit is cruciaal voor hun ambitieuze plan om snel te groeien en op te schalen. De professionele uitstraling van een bv helpt ook om vertrouwen te winnen bij klanten en partners. Ze laten de statuten opstellen bij een notaris en registreren de onderneming bij de Kamer van Koophandel.

5. Vereniging en stichting

Hoewel verenigingen en stichtingen niet de typische bedrijfsvormen zijn zoals een eenmanszaak of een bv, vervullen ze een belangrijke rol in het maatschappelijk veld. Het fundamentele verschil tussen deze vormen en traditionele bedrijfsvormen ligt in het doel: waar bedrijfsvormen primair gericht zijn op winst, streven verenigingen en stichtingen niet-commerciële doelen na, vaak met een focus op maatschappelijk, cultureel, of sociaal belang.

Een vereniging is een samenwerkingsvorm waar leden met gemeenschappelijke interesses of doelen samenkomen. Dit kan variëren van recreatieve clubs tot groepen gericht op maatschappelijke verandering. Het lidmaatschap staat centraal; beslissingen worden vaak democratisch genomen door de leden of een gekozen bestuur. Verenigingen mogen inkomsten genereren, maar deze moeten altijd ten goede komen aan het doel van de vereniging.

Stichtingen daarentegen, kennen geen leden en worden geleid door een bestuur. Het doel van een stichting is vastgelegd in haar oprichtingsakte en kan breder zijn, van het beheren van een nalatenschap tot het financieren van onderwijs of onderzoek. Stichtingen kunnen eveneens economische activiteiten ontplooien, mits de opbrengsten direct bijdragen aan het realiseren van het stichtingsdoel.

Het belangrijkste verschil zit in de structuur en het lidmaatschap: waar een vereniging leunt op haar leden voor besluitvorming en activiteiten, opereert een stichting top-down, geleid door haar bestuur zonder inspraak van buitenaf. Beide vormen bieden unieke kansen voor het realiseren van specifieke, niet-commerciële doelen in de samenleving.

Voorbeeld: Een groep buurtbewoners richt een stichting op om een cultureel centrum te beheren dat lokale kunstenaars ondersteunt en culturele evenementen voor de gemeenschap organiseert. Als stichting kunnen ze donaties ontvangen, subsidies aanvragen en activiteiten ontplooien zonder winstoogmerk, allemaal ter bevordering van hun culturele en maatschappelijke doelstellingen. De structuur van een stichting, geleid door een bestuur zonder leden, biedt hen de stabiliteit en het kader dat nodig is om hun langetermijndoelstellingen na te streven en een positieve impact op de gemeenschap te hebben.

6. Conclusie

De keuze van de juiste rechtsvorm is een cruciale stap voor elke ondernemer, aangezien deze beslissing verstrekkende gevolgen heeft voor de toekomst van de onderneming. Voor individuele ondernemers en partnerschappen die waarde hechten aan eenvoud, flexibiliteit en directe controle, bieden eenmanszaken, maatschappen of VOFs aanzienlijke voordelen. Deze rechtsvormen zijn bijzonder geschikt voor kleinere ondernemingen waar de persoonlijke betrokkenheid en inbreng van de eigenaar(s) centraal staan. Daarnaast zijn ze makkelijk op te richten, voornamelijk omdat er geen notariële akte en geen startkapitaal vereist zijn, wat de drempel om te beginnen aanzienlijk verlaagt. Echter, deze keuze brengt wel persoonlijke aansprakelijkheid met zich mee, wat een significant risico kan vormen.

Voor ondernemingen die grotere ambities nastreven en te maken hebben met hogere risico's of die significante kapitaalinvesteringen vereisen, bieden de bv en nv een veiliger haven dankzij hun structuur met beperkte aansprakelijkheid. Deze rechtsvormen faciliteren het aantrekken van investeringen en bieden een professioneler imago, wat cruciaal kan zijn voor groei en uitbreiding. Het oprichten van een bv of nv is echter wat complexer, aangezien dit de opmaak van een notariële akte vereist. Bovendien is voor het oprichten van een nv een startkapitaal van 45.000 euro nodig.

Verenigingen en stichtingen daarentegen zijn ideaal voor initiatieven met een maatschappelijk, cultureel of sociaal doel, waarbij winstgeneratie niet het hoofddoel is.

Elke rechtsvorm kent zijn eigen voor- en nadelen en vereist een zorgvuldige overweging, afgestemd op de specifieke behoeften, risico's en doelstellingen van de onderneming. Dit onderstreept het belang van een weloverwogen keuze, die de basis legt voor het toekomstige succes en de duurzaamheid van de onderneming.

Modellen en voorbeelden om te downloaden in Word- en PDF-formaat

Beoordeel deze gids