Overeenkomst van opdracht Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Overeenkomst van opdracht

Laatste revisie Laatste revisie 07-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 07-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Het model invullen

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht kan gebruikt worden wanneer een opdrachtgever een overeenkomst wil sluiten met een opdrachtnemer voor het verrichten van werkzaamheden. Vaak wordt deze overeenkomst gebruikt tussen ZZP'ers of freelancers en opdrachtgevers om afspraken over de opdracht vast te leggen, in plaats van via een arbeidsovereenkomst.


Wat is het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst?

Bij beide overeenkomsten worden er diensten verricht voor een werkgever/opdrachtgever. Het verschil is echter dat er bij een arbeidsovereenkomst altijd een gezagsverhouding is tussen de werkgever en de werknemer. Bij een overeenkomst van opdracht is er geen sprake van een gezagsverhouding, en werkt de opdrachtnemer zelfstandig in plaats van als werknemer. Een opdrachtgever mag enkel aanwijzingen geven. Daarnaast hoeft een opdrachtgever bij een overeenkomst van opdracht geen sociale premies af te dragen voor de opdrachtnemer en geen verzekeringen voor hem af te sluiten.

Indien er toch een gezagsverhouding ontstaat tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, kan de rechter oordelen dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat de overeenkomst tussen partijen wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst, de opdrachtnemer als werknemer met werknemersrechten wordt gezien en de opdrachtgever (met terugwerkende kracht) sociale premies moet afstaan aan de belastingdienst.


Wat is het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een overeenkomst tot aanneming van werk?

Bij een overeenkomst tot aanneming van werk wordt een werk van stoffelijke aard gemaakt of bewerkt, en opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van een huis, het laten verven van een huis, het laten stomen van kleding en het installeren van een badkamer. Een overeenkomst van opdracht betreft een opdracht waarbij geen stoffelijk werk wordt gemaakt of bewerkt, maar een dienst wordt geleverd. Voorbeelden van opdrachtnemers waarmee een overeenkomst van opdracht kan worden gesloten zijn een advocaat, notaris of vertaler.


Wat mag er niet in een overeenkomst van opdracht staan?

De overeenkomst van opdracht mag niet te veel gaan lijken op een arbeidsovereenkomst. Als er te veel rechten aan de opdrachtnemer worden toegekend die je zou verwachten bij een arbeidsovereenkomst, kan dit het geval zijn. Er mogen dus niet te veel bepalingen worden opgenomen die de opdrachtnemer recht geven op bijvoorbeeld vakantie, doorbetaling bij ziekte of het gebruik van een bedrijfsauto. Ook kan dit het geval zijn indien de opdrachtnemer niet voldoende zelfstandigheid heeft en onder het gezag van de opdrachtgever werkt.

Daarnaast kan de opdracht in de overeenkomst niet bestaan uit:

 • het vervaardigen en/of bewerken van stoffelijke voorwerpen zoals het bouwen van een huis of het maken van kleding omdat er dan een overeenkomst tot aanneming van werk gesloten moet worden;
 • het bewaren van voorwerpen of zaken omdat er dan een bewaarnemingsovereenkomst gesloten moet worden;
 • het uitgeven van werken (bv. boeken of muziek) omdat daarvoor een uitgeefovereenkomst gesloten moet worden;
 • het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken omdat er dan een vervoersovereenkomst gesloten dient te worden.


Wat kan de duur van een overeenkomst van opdracht zijn?

De overeenkomst van opdracht kent geen maximale duur. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen afspreken dat de opdracht een bepaalde duur kent, bijvoorbeeld tot de opdracht klaar is, of dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt. Echter, hoe langer de overeenkomst duurt, hoe groter de kans is dat er sprake kan zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst. Dit risico is vooral aanwezig wanneer de opdrachtnemer uitsluitend voor één opdrachtgever werkt of als de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gedurende de duur van de overeenkomst op een arbeidsovereenkomst gaat lijken, bijvoorbeeld doordat de opdrachtgever veel invloed heeft op het werk van de opdrachtnemer.


Wat moet er gebeuren nadat een overeenkomst van opdracht is opgesteld?

Na het opstellen van de overeenkomst van opdracht dienen de opdrachtnemer en opdrachtgever deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. De overeenkomst van opdracht dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst.


Welke bijlagen moeten er toegevoegd worden aan een overeenkomst van opdracht?

Indien van toepassing kunnen de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of opdrachtnemer als bijlage aan de overeenkomst worden toegevoegd. Algemene voorwaarden zijn regels van de opdrachtgever of de opdrachtnemer die algemene plichten van de partijen vastleggen. Het gaat hierbij om algemene regels die niet in de overeenkomst zelf worden behandeld, zoals betalingsverplichtingen, aansprakelijkheidskwesties of hoe geschillen opgelost moeten worden.


Wat moet een overeenkomst van opdracht bevatten?

Een overeenkomst van opdracht moet de volgende informatie bevatten:

 • De werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever zal verrichten;
 • De vergoeding die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zal betalen;
 • Of de opdrachtnemer het werk mag uitbesteden aan derden en of de opdrachtnemer andere opdrachtgevers mag hebben;
 • Hoe er omgegaan dient te worden met vertrouwelijke informatie en hoe de aansprakelijkheid is geregeld;
 • Hoe de overeenkomst opgezegd en beëindigd kan worden;
 • Aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen die voorvloeien uit de werkzaamheden;
 • Of er algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Welke wetten zijn van toepassing op een overeenkomst van opdracht?

Op de overeenkomst van opdracht is boek 7, titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen