Naar boven
Overeenkomst van opdracht Het model invullen

Overeenkomst van opdracht

Laatste revisie
Laatste revisie 07-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 4 tot 6 pagina's
Beoordeling 4,6 - 19 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 07-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4,6 - 19 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Overeenkomst van opdracht

Een Overeenkomst van opdracht kan gebruikt worden wanneer een opdrachtgever een overeenkomst wil sluiten met een opdrachtnemer voor het verrichten van werkzaamheden. Vaak wordt deze overeenkomst gebruikt tussen ZZP'ers of freelancers en opdrachtgevers om afspraken over de opdracht vast te leggen, in plaats van via een arbeidsovereenkomst.

De opdracht kan niet bestaan uit:

 • het vervaardigen en/of bewerken van stoffelijke voorwerpen. Stoffelijke voorwerpen zijn objecten die men kan aanraken. Onder het vervaardigen en bewerken van stoffelijke voorwerpen valt bv. het bouwen van een huis, het maken van kleding of het schoonmaken van een schip;
 • het bewaren van voorwerpen of zaken;
 • het uitgeven van werken (bv. boeken of muziek);
 • het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Voor de hierboven genoemde werkzaamheden zijn respectievelijk de overeenkomst tot aanneming van werk, bewaarnemingsovereenkomst, uitgeefovereenkomst, vervoersovereenkomst, en de bijbehorende wettelijke bepalingen van toepassing.


Verschil Overeenkomst van opdracht en Arbeidsovereenkomst

Het belangrijkste onderscheid dient gemaakt te worden tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst. Bij beide overeenkomsten worden er diensten verricht voor een werkgever/opdrachtgever. Het verschil is echter dat er bij een arbeidsovereenkomst altijd een gezagsverhouding is tussen de werkgever en de werknemer. Bij een overeenkomst van opdracht is er geen sprake van een gezagsverhouding, en heeft de opdrachtnemer dus meer zelfstandigheid dan een werknemer. Een opdrachtgever mag enkel aanwijzingen geven.

Indien er toch een gezagsverhouding ontstaat tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, kan de rechter oordelen dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat de overeenkomst tussen partijen wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst.


Verschil Overeenkomst van opdracht en Overeenkomst tot aanneming van werk

De wet maakt een duidelijk onderscheid tussen een overeenkomst van opdracht en een overeenkomst tot aanneming van werk.

Bij een overeenkomst tot aanneming van werk wordt een werk van stoffelijke aard gemaakt of bewerkt, en opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van een huis, het laten verven van een huis, het laten stomen van kleding, en het installeren van een badkamer.

Een overeenkomst van opdracht betreft een opdracht waarbij geen stoffelijk werk wordt gemaakt of bewerkt, maar een ander soort dienst wordt geleverd. Voorbeelden van partijen waarmee een overeenkomst van opdracht kan worden gesloten zijn een advocaat, notaris, incassobureau, deurwaarder, makelaar, of kapper.


Hoe dit document te gebruiken

Het document dient ingevuld te worden met de relevante informatie over de partijen en de te verrichten werkzaamheden. Daarnaast kunnen onder meer bepalingen betreffende de volgende zaken opgenomen worden in de overeenkomst:

 • Omgang met intellectuele eigendomsrechten;
 • Uitbesteding aan derden;
 • Vertrouwelijkheid van gegevens;
 • Exclusiviteit;
 • Aansprakelijkheid;
 • Mogelijkheden tot opzegging en beëindiging;
 • Algemene voorwaarden.

De overeenkomst dient in tweevoud te worden ondertekend, waarbij beide partijen een origineel exemplaar ontvangen van de overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen