Brief vernietiging algemene voorwaarden voor zakelijke koper Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief vernietiging algemene voorwaarden (voor zakelijke koper)

Laatste revisie Laatste revisie 06-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 06-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief vernietiging algemene voorwaarden kan worden gebruikt ter mededeling aan een onderneming, indien één of meerdere voorwaarden in de algemene voorwaarden van de onderneming vernietigbaar zijn.

Deze brief kan gebruikt worden door een zakelijke koper, die de aankoop heeft gedaan vanuit zijn bedrijf.

Indien sprake is van een consumentenkoop, tussen een individuele koper (een consument) en een professionele verkoper (een verkoopbedrijf), kan de Brief vernietiging algemene voorwaarden (voor consument) gebruikt worden.


Vereisten algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, ook wel 'de kleine lettertjes' genoemd, zijn duidelijk en begrijpelijk geformuleerde standaard regels die gelden bij iedere koper die iets koopt bij de verkoper. De regels maken deel uit van de koopovereenkomst, en gelden dus ook voor de onderneming van de webwinkel.

Wettelijk zijn er twee eisen gesteld aan het gebruik van algemene voorwaarden:

  • De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de koper;
  • De algemene voorwaarden moeten aan de koper kenbaar gemaakt worden.

Indien niet aan deze vereisten is voldaan, zijn de voorwaarden vernietigbaar. Dit houdt in dat de voorwaarden niet geldig zijn.


Onredelijke bedingen

Om te bepalen of de algemene voorwaarden onredelijk zijn, dient gekeken te worden naar de omstandigheden van het geval, waaronder de bijbehorende koopovereenkomst, de manier waarop de voorwaarden tot stand gekomen zijn, en de belangen van de koper en de verkoper.

Indien de koper de aankoop heeft gedaan vanuit zijn bedrijf, en dus niet als consument, is er geen sprake van consumentenbescherming en de bijbehorende regels.

Echter kan er in het geval dat de koper een kleine onderneming is, sprake zijn van de reflexwerking. Dit houdt in dat kleinere ondernemingen die een aankoop doen bij een grotere onderneming, toch een beroep kunnen doen op de regels voor algemene voorwaarden, waaronder de zwarte lijst en de grijze lijst van bepalingen.

In de rechtspraak is beslist dat indien de zakelijke koper nauwelijks te onderscheiden is van een consument, de consumentenbescherming alsnog in bepaalde mate toegepast kan worden ter bescherming tegen onredelijk bezwarende algemene voorwaarden. De mate van toepassing hangt af van de grootte van de koper; hoe kleiner de onderneming van de koper is, des te sterker de reflexwerking.


Zwarte lijst en grijze lijst

In het Burgerlijk Wetboek zijn regels vastgelegd met betrekking tot algemene voorwaarden die toegepast worden op een consumentenkoop, en in het geval van reflexwerking.

Er is een wettelijke lijst met bepalingen die per definitie onredelijk zijn, en niet opgenomen mogen worden in de algemene voorwaarden. Dit wordt de zwarte lijst genoemd. Indien een bepaling uit de zwarte lijst is opgenomen in de algemene voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden ongeldig.

Ook bestaat er een grijze lijst van bepalingen, waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk zijn. Indien een bepaling van de grijze lijst is opgenomen in de algemene voorwaarden, is het aan de onderneming die de bepaling in zijn voorwaarden heeft opgenomen om te bewijzen dat deze niet onredelijk zijn.

Indien een bepaling is opgenomen welke niet op de zwarte- of de grijze lijst staat, kan de bepaling nog steeds als onredelijk beschouwd worden, afhangend van de omstandigheden.


Hoe dit document te gebruiken

Dit document dient te worden ingevuld met de informatie over de koper en de verkoper, en de betreffende algemene voorwaarde(n) die vernietigbaar is/zijn. Ook dient duidelijk vermeld te worden om welke reden sprake is van vernietigbaarheid.

Vervolgens dient de brief te worden ondertekend door de koper en aangetekend te worden verzonden aan de verkoper.

Indien de verkoper geen gehoor geeft aan het verzoek tot vernietiging en eventuele andere gevolgen van de vernietigbare voorwaarde(n) kan een klacht ingediend worden bij een aangesloten geschillencommissie of bij de bevoegde rechtbank.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen