Onderaannemingsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Onderaannemingsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 25-12-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 5 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 25-12-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 5 pagina's

Het model invullen

Een Onderaannemingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een aannemer en een opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever zelf ook aannemer is en in opdracht werkt van een opdrachtgever. Hij laat de opdracht die hij moet uitvoeren voor zijn opdrachtgever dus geheel of gedeeltelijk uitvoeren door een onderaannemer.

Indien de overeenkomst niet tussen een aannemer en een onderaannemer is, maar tussen een opdrachtgever en een aannemer, kan de Overeenkomst tot aanneming van werk gebruikt worden.


Aanneming van werk

Bij aanneming van werk brengt een aannemer voor een opdrachtgever een werk tot stand en levert dit op. De opdrachtgever betaalt de aannemer hiervoor.

Het werk dat tot stand komt kan niet bestaan uit:

 • het leveren van een dienst (bv. het werk van een advocaat, deurwaarder, of makelaar);
 • het bewaren van voorwerpen of zaken;
 • het uitgeven van werken (bv. boeken of muziek);
 • het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Voor de hierboven genoemde werkzaamheden zijn respectievelijk de overeenkomst van opdracht, bewaarnemingsovereenkomst, uitgeefovereenkomst, vervoersovereenkomst, en de bijbehorende wettelijke bepalingen van toepassing.


Verschil Aanneming van werk en Arbeidsovereenkomst

Het belangrijkste onderscheid dient gemaakt te worden tussen een overeenkomst tot aanneming van werk en een arbeidsovereenkomst. Bij beide overeenkomsten worden er werkzaamheden verricht voor een werkgever/opdrachtgever. Het verschil is echter dat er bij een arbeidsovereenkomst altijd een gezagsverhouding is tussen de werkgever en de werknemer. Bij een overeenkomst tot aanneming van werk is er geen sprake van een gezagsverhouding, en heeft de aannemer dus meer zelfstandigheid dan een werknemer. Een opdrachtgever mag enkel aanwijzingen geven.

Indien er toch een gezagsverhouding ontstaat tussen de aannemer en de opdrachtgever, kan de rechter oordelen dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat de overeenkomst wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst.


Verschil Overeenkomst tot aanneming van werk en Overeenkomst van opdracht

De wet maakt een duidelijk onderscheid tussen een overeenkomst tot aanneming van werk en een overeenkomst van opdracht.

Bij een overeenkomst tot aanneming van werk wordt een werk van stoffelijke aard gemaakt of bewerkt, en opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van een huis, het laten verven van een huis, het laten stomen van kleding, en het installeren van een badkamer.

Een overeenkomst van opdracht betreft een opdracht waarbij geen stoffelijk werk wordt gemaakt of bewerkt, maar een ander soort dienst wordt geleverd. Voorbeelden van partijen waarmee een overeenkomst van opdracht kan worden gesloten zijn een advocaat, notaris, incassobureau, deurwaarder, makelaar, of kapper.


Hoe dit document te gebruiken

Het document dient ingevuld te worden met de relevante informatie over de aannemer en de onderaannemer en de te verrichten werkzaamheden. Daarnaast kunnen onder meer bepalingen betreffende de volgende zaken opgenomen worden in de overeenkomst:

 • Wijze van uitvoering van het werk;
 • Aanneemsom en eventuele stelposten (kosten waarvan de hoogte pas tijdens de uitvoering van de overeenkomst bekend worden);
 • Meerwerk (wanneer de aannemer meer werkzaamheden dient te verrichten dan in eerste instantie als opdracht was gegeven);
 • Vergunningen;
 • Verzekeringen;
 • Betalingsafspraken;
 • Algemene voorwaarden.

De overeenkomst dient door de aannemer en de onderaannemer te worden ondertekend, waarbij beiden een origineel exemplaar ontvangen van de overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen