Bewaarnemingsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Bewaarnemingsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 11-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 4 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 11-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 4 pagina's

Het model invullen

Een Bewaarnemingsovereenkomst kan worden gebruikt om afspraken vast te leggen omtrent een eigendom dat in opdracht van de eigenaar in bewaring wordt genomen door een ander.

Bij een bewaarneming vertrouwt iemand (de bewaargever) een bepaalde zaak toe aan een ander (de bewaarnemer), om voor hem te bewaren. Het is van belang dat de zaak die door de bewaarnemer in bewaring wordt genomen, op een later tijdstip wordt teruggegeven aan de bewaargever.

De bewaarnemer dient hetgeen dat wordt bewaard in goede zorg te bewaren, en schade hieraan te voorkomen.

Ook mag de bewaarnemer de zaak niet zelf gebruiken tijdens het bewaren. Uitzondering op deze regel is indien gebruik van de zaak noodzakelijk is om de zaak in goede staat te behouden.


Bewaarloon

De vergoeding die de bewaarnemer ontvangt voor het in bewaring nemen van de zaak, wordt een bewaarloon genoemd.

Indien de bewaarnemer geen bedrijf is, mag het bewaren gratis, of tegen een bewaarloon plaatsvinden. Het is gangbaar dat tegenover een lager bewaarloon minder door de bewaarnemer te nemen veiligheidsmaatregelen staan.

Bij bewaarneming door een bedrijf moet de bewaarnemer een bewaarloon ontvangen. Indien geen bewaarloon is overeengekomen, dient de professionele van de bewaarnemer een redelijk bewaarloon te ontvangen voor het bewaren. Ook dient de bewaargever de onkosten voor het bewaren aan de professionele bewaarnemer te vergoeden, en eventuele schade die de bewaarnemer oploopt door het bewaren.


Hoe dit document te gebruiken

Dit document dient te worden ingevuld met de informatie over de bewaargever en de bewaarnemer en de zaak die in bewaring wordt genomen door de bewaarnemer. Daarnaast kunnen afspraken met betrekking tot het volgende worden opgenomen in de overeenkomst:

  • De plaats van bewaring;
  • De vergoeding voor het bewaren;
  • De plaats van teruggave van hetgeen dat wordt bewaard;
  • Het behoudt van eigendom van hetgeen dat wordt bewaard;
  • Het gebruik door de Bewaargever van hetgeen dat wordt bewaard;
  • De verzekeringen ter dekking van schade aan hetgeen dat wordt bewaard;
  • De verplichtingen van de Bewaarnemer ter bescherming van hetgeen dat wordt bewaard.

Na het invullen van de overeenkomst dient deze door de bewaarnemer en de bewaargever te worden ondertekend. Beiden krijgen een exemplaar van de getekende overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen