Naar boven
Ontvangstbewijs Het model invullen

Ontvangstbewijs

Laatste revisie
Laatste revisie 05-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Beoordeling 5 - 4 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 05-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 5 - 4 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Ontvangstbewijs

Een Ontvangstbewijs is een document waarmee de ontvangst van een zaak of geldsom vastgelegd kan worden. Degene die de zaak of geldsom ontvangt, bevestigt middels dit document daadwerkelijk de zaak of geldsom in ontvangst te hebben genomen.

Indien hetgeen dat is ontvangen een geldsom betreft, wordt een ontvangstbewijs vaak ook aangeduid als betalingsbewijs of betaalbewijs.

Een ontvangstbewijs dient niet te worden verward met een factuur of een schuldbekentenis:

  • Een factuur wordt gebruikt als boekhoudkundig overzicht voor een verkoper, van de nog te betalen of betaalde prijs door een koper voor verkochte diensten of goederen.
  • Een schuldbekentenis wordt gebruikt om de verplichting van een persoon of bedrijf tot betaling van een geldsom vast te leggen.
  • Het ontvangstbewijs bevestigt enkel dat een persoon een zaak of geldsom van ander heeft ontvangen.


Hoe dit document te gebruiken

Een ontvangstbewijs dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Degene die de zaak/de geldsom heeft ontvangen
  • Degene die de zaak heeft gegeven/de geldsom heeft betaald
  • Omschrijving van hetgeen dat is ontvangen (de zaak/bedrag van de geldsom)
  • Eventueel de wijze waarop de zaak/geldsom is ontvangen
  • Eventueel de reden waarom de zaak/geldsom is ontvangen
  • De plaats en datum waarop het ontvangstbewijs is ondertekend door de ontvanger

Vervolgens dient het ontvangstbewijs te worden ondertekend door de ontvanger en kan het op vormvrije wijze verstrekt worden als bewijs dat de zaak/geldsom daadwerkelijk ontvangen is.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen