Ontvangstbewijs Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Ontvangstbewijs

Laatste revisie Laatste revisie 05-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
5 - 4 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 05-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 5 - 4 stemmen

Het model invullen

Wat is een ontvangstbewijs?

Een ontvangstbewijs is een document waarmee de ontvangst van een zaak of geldsom vastgelegd kan worden. Degene die de zaak of geldsom ontvangt, bevestigt middels dit document daadwerkelijk de zaak of geldsom in ontvangst te hebben genomen. Indien hetgeen dat is ontvangen een geldsom betreft, wordt een ontvangstbewijs vaak ook aangeduid als betalingsbewijs of betaalbewijs.


Wat is het verschil tussen een ontvangstbewijs en factuur of schuldbekentenis?

Een ontvangstbewijs dient niet te worden verward met een factuur of een schuldbekentenis. Een factuur wordt gebruikt als boekhoudkundig overzicht voor een verkoper, van de nog te betalen of betaalde prijs door een koper voor verkochte diensten of goederen. Een schuldbekentenis wordt gebruikt om de verplichting van een persoon of bedrijf tot betaling van een geldsom vast te leggen. Het ontvangstbewijs bevestigt enkel dat een persoon een zaak of geldsom van een ander heeft ontvangen.


Is het verplicht om een ontvangstbewijs te hebben?

Het is niet verplicht om een ontvangstbewijs te hebben. Het is echter wel vaak verstandig. Het biedt bewijs dat een bepaalde transactie heeft plaatsgevonden, zoals het ontvangen van geld of goederen. Hoewel het dus niet wettelijk verplicht is om een ontvangstbewijs te hebben, kan het wel helpen bij het vastleggen van afspraken en het voorkomen van geschillen in de toekomst.


Wat moet een ontvangstbevestiging bevatten?

Een ontvangstbevestiging dient de volgende informatie te bevatten:

  • De gegevens van de persoon die de zaak/de geldsom heeft gegeven en de gegevens van de persoon die de zaak/de geldsom heeft ontvangen;
  • Omschrijving van hetgeen dat is ontvangen (de zaak/bedrag van de geldsom);
  • Eventueel de wijze waarop de zaak/geldsom is ontvangen en de reden waarom de zaak/geldsom is ontvangen;
  • De plaats en datum waarop het ontvangstbewijs is ondertekend door de ontvanger.


Wat moet er gedaan worden nadat een ontvangstbevestiging is opgesteld?

Na het opstellen van de ontvangstbevestiging dient de persoon die verklaart de zaak/de geldsom te hebben ontvangen deze te ondertekenen. Vervolgens moet hij de ontvangstbevestiging aan de verzender toesturen (dat kan bijvoorbeeld per post of e-mail) zodat beide een exemplaar van de ontvangstbevestiging hebben. De ontvangstbevestiging dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan.


Welke wetten zijn van toepassing op een ontvangstbevestiging?

Op een ontvangstbevestiging zijn boek 6 Burgerlijk Wetboek en boek 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen