Koopovereenkomst van een roerende zaak Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Koopovereenkomst van een roerende zaak

Laatste revisie Laatste revisie 23-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 4 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 23-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 4 pagina's

Het model invullen

Deze Koopovereenkomst van een roerende zaak kan worden gebruikt bij de (ver)koop van een roerende zaak die geen registergoed of voertuig op kenteken is. Een roerende zaak is een zaak die niet vastzit aan de grond of aan een onroerende zaak (zoals een woning of ander bouwwerk). Voorbeelden van roerende zaken zijn tv's, bankstellen, fietsen, enzovoort. Deze overeenkomst kan zowel door personen als ondernemingen gebruikt worden.

Wat is een koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst wordt gebruikt om de (ver)koop van een product op papier vast te leggen. Het bevat alle essentiële voorwaarden en afspraken tussen de koper en de verkoper. Een koopovereenkomst regelt zaken zoals de prijs, leveringsvoorwaarden, betalingswijze, garanties en andere belangrijke aspecten van de transactie. Het is bedoeld om beide partijen te beschermen en duidelijkheid te verschaffen over de overeengekomen voorwaarden. Door alles duidelijk op papier te zetten, is er later weinig ruimte voor discussie over de voorwaarden van de verkoop. Als een van de partijen de overeenkomst schendt, kan de andere partij juridische stappen ondernemen om hun rechten te beschermen. Verder kan het helpen bij het bewijzen van eigendom in geval van geschillen of problemen met de verkoop.

 

Wat staat er in een koopovereenkomst?

In een koopovereenkomst worden de gegevens van de betrokken partijen, de prijs, betalingsvoorwaarden, overdracht en leveringsdetails vermeld. Daarnaast kan er een eigendomsvoorbehoud worden toegevoegd. Dit houdt in dat de verkoper de eigendom van een verkocht product behoudt totdat de koper volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst. Dit dient als vorm van zekerheid voor de verkoper, omdat die het product kan terugvorderen als de koper niet aan de betalingsvereisten voldoet.

Eventueel kunnen algemene voorwaarden worden ingevoegd. Dit zijn afspraken die standaard gelden en zijn onderdeel van de koopovereenkomst, en ze omvatten bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, garantie of leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Verder kan er eventueel ook een garantiebeding worden toegevoegd waarin details over reparaties bij materiële fouten aan de orde komen. Ook dienen uitzonderlijke situaties, zoals faillissement of overmacht, in overweging genomen te worden, met vermelding van de gevolgen bij niet-naleving van de afspraken in het contract. In geval van contractbreuk geeft het contract aan welke juridische stappen genomen kunnen worden om de rechten van de benadeelde partij te beschermen.

 

Hoe dit document te gebruiken

In de overeenkomst dienen de volgende dingen opgenomen worden:

  • De gegevens van de koper en de verkoper;
  • Een gedetailleerde omschrijving van het product;
  • Eventueel een beschrijving van de staat van het product;
  • De koopprijs en betalingsvoorwaarden;
  • De voorwaarden voor levering en overdracht;
  • Een eventueel garantiebeding;
  • Een eventueel eigendomsvoorbehoud;
  • Eventuele algemene voorwaarden.

Vervolgens dient de overeenkomst ondertekend te worden door beide partijen. Indien de overeenkomst ondertekend wordt door een vertegenwoordiger binnen een onderneming, is het belangrijk dat deze persoon bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Vaak ligt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het bestuur, maar soms zijn andere entiteiten, zoals individuele bestuurders of derden zoals aandeelhouders of commissarissen ook bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Dit staat dan vaak in de statuten vermeld. Verder is het belangrijk dat beide partijen een kopie van de (ondertekende) overeenkomst in handen krijgen en dat eventuele bijlagen (bijvoorbeeld algemene voorwaarden of beschrijving van de staat van het product) bij de overeenkomst worden gevoegd.


Toepasselijk recht

Burgerlijk Wetboek, Boek 3

Burgerlijk Wetboek, Boek 7


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen