Ingebrekestelling betreffende een onbetaalde factuur Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Ingebrekestelling betreffende een onbetaalde factuur

Laatste revisie Laatste revisie 03-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 03-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een Ingebrekestelling betreffende een onbetaalde factuur kan gebruikt worden in het geval dat een factuur niet op tijd is betaald door degene die de factuur moet betalen (de schuldenaar), ondanks betalingsherinneringen. Voordat de bijbehorende overeenkomst ontbonden kan worden door degene aan wie de factuur betaald moet worden (de schuldeiser), en een schadevergoeding geëist kan worden wegens wanbetaling, moet de schuldenaar in verzuim zijn. Vaak is hiervoor een ingebrekestelling vereist.

Een ingebrekestelling volgt op een betalingsherinnering en aanmaning tot betaling, waarna betaling nog steeds is uitgebleven. In de ingebrekestelling stelt de schuldenaar schriftelijk op de hoogte over de uitstaande factuur, en de termijn waarbinnen deze factuur door hem uiterlijk betaald moet zijn. De schuldenaar is in verzuim wanneer de factuur niet binnen deze termijn is betaald.

Niet in alle gevallen is het schriftelijk versturen van een ingebrekestelling verplicht, maar indien een ingebrekestelling wel nodig was, maar is vergeten, kan dit problemen opleveren wanneer de schuldeiser vervolgstappen onderneemt om het bedrag van de openstaande factuur alsnog te ontvangen. Het sturen van een ingebrekestelling kan daarom in alle gevallen van een onbetaalde factuur voor de zekerheid verstuurd worden.


Hoe dit document te gebruiken

Het document dient te worden ingevuld met de gegevens over de schuldeiser en de schuldenaar, het factuurnummer, de datum waarop de factuur is verstuurd en de hoogte van het te betalen bedrag.

Ook kan het incassobureau, een bedrijf dat zal worden ingeschakeld door de schuldeiser indien de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald wordt en ervoor zal zorgen dat de factuur betaald wordt door de schuldenaar, vermeld worden. Vervolgens kan de schuldeiser het document ondertekenen en versturen aan de schuldenaar.

Op de dag van ontvangst zal de termijn ingaan.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen