Betalingsregeling Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Betalingsregeling

Laatste revisie Laatste revisie 10-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 10-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Middels deze Betalingsregeling kan een betaling die een persoon of bedrijf verschuldigd is (schuldenaar) aan een ander persoon of bedrijf (schuldeiser) opgedeeld worden in termijnen, en toegestuurd worden naar de andere partij. Omdat met een betalingsregeling nieuwe afspraken tot stand komen, kan het van belang zijn om deze schriftelijk vast te leggen, zodat dit kan dienen als bewijs voor de afgesproken regeling.

Dit document kan zowel gebruikt worden door de schuldenaar als door de schuldeiser, en zowel in het geval dat de betalingsregeling reeds overeen is gekomen, als in het geval dat de regeling verzocht wordt. Indien de schuldenaar verzoekt om een openstaande betaling in delen af te betalen, is de schuldeiser niet verplicht om hiermee akkoord te gaan.


Wettelijke rente

Wanneer een betalingsregeling in de plaats treedt van een volledige betaling, waarvan de originele datum voor betaling al verlopen is of verloopt tijdens de betaaltermijnen, kan de schuldenaar aanspraak maken op de wettelijke rente. Dit is een wettelijk bepaald percentage dat berekend wordt over het openstaande bedrag, en bij het openstaande bedrag wordt opgeteld. De rente dient als vergoeding voor de schuldeiser, voor het later ter beschikking krijgen van het bedrag waar hij recht op heeft.

De hoogte van de rente kan nagegaan worden op de website van de Rijksoverheid.


Hoe dit document te gebruiken

Een betalingsregeling dient de gegevens van de schuldeiser en de schuldenaar te bevatten, en tevens de volgende informatie dient te worden vermeld:

  • Het bedrag dat de schuldenaar moet betalen;
  • De eventueel berekende wettelijke rente over het openstaande bedrag;
  • De termijnen waarin de betaling wordt opgedeeld (inclusief het bedrag per termijn en de uiterste betaaldatum);
  • Indien de schuldeiser de betalingsregeling toestuurt: het gevolg voor het niet of niet tijdig betalen van de termijnen.

De regeling dient te worden ondertekend, en indien het een verzoek van de schuldenaar betreft, dient de schuldenaar te vragen om schriftelijk akkoord van de schuldeiser. De betalingsregeling kan het best middels een verzendwijze met ontvangstbewijs verstuurd te worden, om zeker te zijn dat deze is aangekomen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen