Betalingsregeling huurachterstand voor individuele huurder Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Betalingsregeling huurachterstand (voor individuele huurder)

Laatste revisie Laatste revisie 20-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 20-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een Betalingsregeling huurachterstand kan gebruikt worden door een individuele huurder die achterloopt met het betalen van zijn huur, en de verhuurder wil voorstellen om het openstaande huurbedrag in delen te betalen.

Een individuele huurder is een particuliere huurder die een pand huurt. Indien de huurder een bedrijf is, kan de Betalingsregeling huurachterstand (voor zakelijke huurder) gebruikt worden.

Omdat met een betalingsregeling van de huur nieuwe afspraken tot stand komen, kan het van belang zijn om deze schriftelijk vast te leggen, zodat dit kan dienen als bewijs voor de afgesproken regeling.

Indien een betalingsregeling voor een ander soort betaling dan de betaling van huur verzocht wordt, kan het document Betalingsregeling gebruikt worden.


Huurachterstand

Een huurachterstand ontstaat wanneer de huurder de huur niet op de overeengekomen tijdstippen kan betalen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de huurder onverwachts in financiële moeilijkheden terecht komt.

Wanneer een huurder verwacht de huur niet te kunnen betalen, kan hierover het best zo snel mogelijk contact opgenomen worden met de verhuurder, om tot een onderlinge oplossing te komen.

Indien de huurachterstand niet in één keer terugbetaald kan worden, kan de huurder een betalingsregeling voorstellen om de achterstand in delen te betalen. De toekomstige huurverplichtingen dient de huurder dan tijdig door te betalen. Bijvoorbeeld: als een huurachterstand van €900 in gelijke delen verdeeld over 3 maanden wordt terugbetaald, en de maandelijkse huur €450 bedraagt, zal de huurder de komende drie maanden €450 aan huur + €300 euro aan terugbetaling aan de verhuurder betalen.


Hoe dit document te gebruiken

De betalingsregeling dient de gegevens van de huurder, de verhuurder en het gehuurde pand te bevatten. Vervolgens dient de huurder te vermelden welk bedrag aan huur hij nog moet betalen, en de termijnen waarin dit bedrag opgedeeld zal worden (inclusief het bedrag per termijn en de uiterste betaaldatum).

De regeling dient te worden ondertekend, en de huurder dient te vragen om schriftelijk akkoord van de verhuurder. De betalingsregeling kan het best middels een verzendwijze met ontvangstbewijs verstuurd te worden, om zeker te zijn dat deze is aangekomen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen