Naar boven
Onderhuurovereenkomst voor woonruimte Het model invullen

Onderhuurovereenkomst voor woonruimte

Laatste revisie
Laatste revisie 07-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 5 tot 8 pagina's
Beoordeling 5 - 1 stem
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 07-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 8 pagina's

Beoordeling: 5 - 1 stem

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Onderhuurovereenkomst voor woonruimte

Een Onderhuurovereenkomst voor een woning kan worden gebruikt als huurcontract bij onderhuur. Onderhuur is de situatie waarin iemand een woning of een kamer huurt van een andere huurder. De overeenkomst is dan dus tussen een huurder en en onderhuurder.


Wanneer is het mogelijk een woonruimte onder te verhuren?

De hoofdregel is dat een Huurder de door hem gehuurde woning niet mag onderverhuren. De huurder, van een zelfstandige woonruimte, die zelf in de woning woont mag wél een deel daarvan aan een ander in gebruik geven. Een zelfstandige woonruimte bestaat uit in ieder geval een eigen toegangsdeur, een woonkamer en een keuken.

Deze regeling is van regelend recht, wat inhoudt dat de belanghebbenden andere regels mogen vaststellen die deze regel vervangen. Dit betekent dat het onderverhuren van een woonruimte waarin de huurder niet woont wel mogelijk is, indien de hoofdverhuurder hier toestemming voor heeft gegeven. Andersom is het ook zo dat de hoofdverhuurder elke vorm van onderhuur kan verbieden, ook als de huurder in de woning woont en slechts een gedeelte wilt onderverhuren. Het is daarom van belang om het hoofdhuurcontract goed door te nemen en na te gaan of de hoofdverhuurder het onderverhuren van (een deel van) de woning toestaat.


Wat zijn de wettelijke grenzen aan de hoogte van de huurprijs bij onderverhuren?

In sommige gevallen stelt de wet een maximum aan de huurprijs. Of dit het geval is kan worden nagegaan op de website van de Rijksoverheid.

Voor ondergehuurde woningen of kamers gelden ook wettelijke regels betreffende de huurverhoging. Sinds 1 juli 2021 mag de huurprijs voor kamers of voor volledige sociale huurwoningen niet verhoogd worden. Dit geldt tot 30 juni 2022. Voor vrije sector woningen geldt sinds 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 een maximale huurverhoging. Dit maximum wordt berekend op de volgende manier: 1% van de huurprijs + inflatie (dat is het aantal procenten dat het geld minder waard is geworden gedurende het jaar.

Voor meer informatie betreffende huurverhoging kan de website van de Rijksoverheid geraadpleegd worden.


Hoe dit document te gebruiken

Voorafgaand aan het gebruik van dit document dient de hoofdverhuurder toestemming te hebben gegeven aan de huurder voor de onderverhuur van de woonruimte. Vervolgens dient de Onderhuurovereenkomst ingevuld te worden met alle relevante informatie. De overeenkomst geeft de mogelijkheid om de volgende (optionele) onderwerpen te bevatten:

  • Een gedetailleerde beschrijving van hetgeen dat wordt onderverhuurd
  • De staat van het onderverhuurde op moment van oplevering
  • De bestemming van het onderverhuurde
  • De huurperiode bij bepaalde tijd/de begindatum bij onbepaalde tijd
  • De specificatie van de huurprijs en de eventuele exclusieve rekeningen en kosten
  • Regels in het huis

Na het invullen van de Onderhuurovereenkomst dient deze te worden getekend door de huurder en de onderhuurder. Vervolgens krijgen beiden een exemplaar van de getekende overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen