Huurovereenkomst voor roerende goederen Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Huurovereenkomst voor roerende goederen

Laatste revisie Laatste revisie 12-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 12-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Het model invullen

De Huurovereenkomst voor roerende goederen kan worden gebruikt als contract tussen de huurder en de verhuurder bij de verhuur van zaken anders dan een pand of stuk grond.

Indien de verhuur een woning betreft kan de Huurovereenkomst voor woonruimte gebruikt worden.

Roerende goederen zijn alle zaken die niet onroerend zijn, maar worden doorgaans omschreven als verplaatsbare voorwerpen.

Onroerende goederen zijn de volgende, niet verplaatsbare, zaken:

 • De grond;
 • Nog niet gewonnen delfstoffen;
 • Met de grond verenigde planten;
 • Gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd;
 • Zaken die onderdeel uitmaken van andere gebouwen of werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.

In sommige gevallen kan het moeilijk zijn om vast te stellen of een goed roerend of onroerend is. Een voorbeeld hiervan is een machine in een fabriek. Indien de machine een bestanddeel van de fabriek is, en niet los van de fabriek als werkende machine gezien kan worden, is de machine een onroerend goed. Indien de machine wel los als zaak beschouwd kan worden, en dezelfde werking heeft buiten de betreffende fabriek, is de machine een roerend goed.


Verantwoordelijkheden van de huurder

De huurder dient zich te gedragen als een goede huurder en zorg te dragen dat het verhuurde goed in goede staat wordt teruggegeven aan de verhuurder.

De huurder is verplicht alle kleine herstellingen aan het verhuurde te verrichten. Dit zijn gebreken aan het verhuurde goed die zich tijdens de huurperiode voordoen, en die makkelijk en zonder hoge kosten te herstellen zijn. De verhuurder herstelt alle overige (grote) gebreken aan het verhuurde goed.

De huurder is ook verplicht zorg te dragen voor bescherming van het verhuurde goed tegen schade veroorzaakt door water, brand en andere calamiteiten, en tegen verlies en diefstal. Indien nodig, dient de huurder ook verzekeringen af te sluiten voor de bovengenoemde bescherming.


Hoe dit document te gebruiken

De overeenkomst dient te worden ingevuld met de relevante informatie van de verhuurder, de huurder en het roerende goed dat zal worden verhuurd. Onder andere de volgende zaken kunnen worden opgenomen in de overeenkomst:

 • Gebruiksvoorschriften;
 • Staat van het verhuurde goed bij levering en teruggave;
 • Wijze van levering en teruggave;
 • Waarborgsom;
 • Onderhoud en herstel;
 • Vergunningen;
 • Belastingen en heffingen;
 • Aansprakelijkheid in het geval van schade aan het verhuurde goed.

Na het invullen van de overeenkomst dient deze te worden ondertekend door de verhuurder en de huurder. Beiden krijgen een exemplaar van de getekende overeenkomst. Indien van toepassing, dienen de algemene voorwaarden van de verkoper en de staat van het gehuurde als bijlage aan de overeenkomst te worden toegevoegd.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen