Huurovereenkomst voor woonruimte Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Huurovereenkomst voor woonruimte

Laatste revisie Laatste revisie 29-12-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte5 tot 7 pagina's
4,5 - 14 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 29-12-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 7 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 14 stemmen

Het model invullen

Een Huurovereenkomst voor woonruimte kan worden gebruikt als contract tussen de huurder en de verhuurder bij de verhuur van een kamer of een volledige woning.


Duur van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan worden gesloten voor een bepaalde periode of voor een onbepaalde periode.

Indien de huurovereenkomst voor bepaalde periode wordt gesloten, en dus een einddatum heeft, zijn er wettelijke maxima aan de huurperiode gesteld. De maximale verhuurperiode bij een zelfstandige woning is 2 jaar. De maximale verhuurperiode bij een kamer is 5 jaar.


Wat zijn de wettelijke grenzen aan de hoogte van de huurprijs?

In sommige gevallen stelt de wet een maximum aan de huurprijs. Of dit het geval is kan worden nagegaan op de website van de Rijksoverheid.

Voor vrije sector woningen geldt sinds 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 een maximale huurverhoging. Voor 1 januari 2024 tot 1 mei 2024 is de maximum huurverhoging 5,5%.

Voor meer informatie betreffende huurverhoging kan de website van de Rijksoverheid geraadpleegd worden.


Hoe dit document te gebruiken

De Huurovereenkomst ingevuld te worden met alle relevante informatie. De overeenkomst geeft de mogelijkheid om de volgende (optionele) onderwerpen te bevatten:

  • Een gedetailleerde beschrijving van hetgeen dat wordt verhuurd
  • De staat van het verhuurde op moment van oplevering
  • De bestemming van het verhuurde
  • De huurperiode bij bepaalde tijd/de begindatum bij onbepaalde tijd
  • De specificatie van de huurprijs en de eventuele exclusieve rekeningen en kosten
  • Regels in het huis

Na het invullen van de Huurovereenkomst dient deze te worden getekend door de Huurder en de Verhuurder. Vervolgens krijgen beiden een exemplaar van de getekende overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen