Brief opzeggen huurovereenkomst woonruimte voor huurder Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief opzeggen huurovereenkomst woonruimte (voor huurder)

Laatste revisie Laatste revisie 06-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 06-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief opzeggen huurovereenkomst woonruimte kan de door de huurder gebruikt worden om aan de verhuurder mede te delen dat hij de huurovereenkomst voor een woonruimte beëindigt.

Indien de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt, kan de Brief opzeggen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder) of Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder) gebruikt worden.

Om de huurovereenkomst op te zeggen dient eerst te worden nagegaan per wanneer de huurder de overeenkomst mag beëindigen aan de hand van de huurovereenkomst.


Opzegtermijn en minimale huurtermijn

Indien de huurovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd (met een afgesproken einddatum), of voor onbepaalde tijd (zonder afgesproken einddatum) dient altijd rekening gehouden te worden met de opzegtermijn.

De opzegtermijn is de periode vanaf het moment dat de huurder mededeelt dat hij de huurovereenkomst opzegt, tot het moment dat de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt. De opzegtermijn voor de huurder is even lang als de betaalperiode. Als de huur bijvoorbeeld iedere maand betaald wordt door de huurder, is de opzegtermijn voor de huurder eveneens een maand.

Indien de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten kan er tevens sprake zijn van een minimale huurperiode. De minimale huurperiode is de minimale periode die tussen de huurder en verhuurder is afgesproken waarbinnen de huur niet beëindigd mag worden door beiden.

De opzegtermijn en de minimale huurperiode zijn terug te vinden in de huurovereenkomst.


Hoe dit document te gebruiken

De brief dient te worden ingevuld met de informatie over de huurder, verhuurder, de gehuurde woonruimte en de datum waarop de huurovereenkomst beëindigd zal worden, met inachtneming van de opzegtermijn en/of de minimale huurperiode. Indien de huurder een waarborgsom heeft betaald, kan dit bedrag middels deze brief teruggevraagd worden.

De brief dient vervolgens ondertekend te worden door de huurder en middels aangetekende post aan de verhuurder verstuurd te worden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen