Brief huurachterstand Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief huurachterstand

Laatste revisie Laatste revisie 03-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
5 - 2 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 03-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 5 - 2 stemmen

Het model invullen

Een Brief Huurachterstand kan worden gebruikt door Verhuurders om Huurders eraan te herinneren dat (een deel van) de huur niet tijdig is betaald.

Bij een huurachterstand zonder opgave van reden is de Huurder in gebreke. Dit houdt in dat de Huurder zich niet houdt aan zijn huurdersverplichtingen en dat de Verhuurder juridische stappen kan ondernemen.

Voor het ondernemen van juridische stappen is het verplicht dat de Verhuurder de Huurder reeds op de hoogte heeft gebracht van de huurachterstand en ten minste 14 dagen, vanaf het moment van ontvangst van de brief, de tijd heeft gegeven om de betaling alsnog te voldoen.

Deze brief kan worden gebruikt ter aanmaning en ter kennisgeving van de termijn waarbinnen het openstaande huurbedrag moet zijn betaald.


Hoe dit document te gebruiken

Deze brief dient te worden ingevuld met alle relevante informatie betreffende de Huurder, het gehuurde pand, het openstaande bedrag aan huur en de termijn waarbinnen het bedrag moet worden betaald.

Na het invullen en ondertekenen kan de brief verstuurd worden aan de Huurder. Om er zeker van te zijn dat de Huurder de brief ontvangt en om over een ontvangstbewijs te beschikken kan het nuttig zijn om de brief via aangetekende post of e-mail te verzenden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen