Brief opzeggen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd betreffende woonruimte voor verhuurder Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief opzeggen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder)

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief opzeggen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd betreffende woonruimte kan de door de verhuurder gebruikt worden om aan de huurder mede te delen dat hij de huurovereenkomst voor een woonruimte opzegt.

Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt, kan de Brief opzeggen huurovereenkomst woonruimte (voor huurder) gebruikt worden.

De brief is enkel van toepassing op de opzegging van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen einddatum afgesproken.

Indien een huurovereenkomst van bepaalde tijd (met afgesproken einddatum) eindigt, en de verhuurder dit wil aanzeggen, kan de Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder) gebruikt worden.

Om de huurovereenkomst op te zeggen dient eerst te worden nagegaan of, en per wanneer de verhuurder de overeenkomst mag beëindigen aan de hand van de huurovereenkomst en wettelijke regels.


Opzegtermijn

Indien de huurovereenkomst van onbepaalde tijd wordt opgezegd geldt voor de verhuurder een opzegtermijn. De opzegtermijn is de periode vanaf het moment dat de verhuurder mededeelt dat hij de huurovereenkomst opzegt, tot het moment dat de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt.

De opzegtermijn voor de verhuurder is afhankelijk van de duur van de overeenkomst op het moment van opzegging. Indien de huurovereenkomst wordt opgezegd wanneer deze een looptijd heeft van een jaar of korter, is de opzegtermijn 3 maanden. Voor ieder jaar dat de looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar zal de opzegtermijn een maand langer worden, met een maximum van 6 maanden.


Minimale huurtermijn

Er kan tevens sprake zijn van een minimale huurperiode. De minimale huurperiode is de minimale periode die tussen de huurder en verhuurder is afgesproken waarbinnen de huur niet beëindigd mag worden door beiden.

De opzegtermijn en de minimale huurperiode zijn terug te vinden in de huurovereenkomst.


Wettelijke reden

Om de huur op te zeggen, moet sprake zijn van ten minste één van de volgende redenen voor opzegging:

  • de huurder gedraagt zich niet als een goede huurder;
  • de verhuurder heeft de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik;
  • de huurder gaat niet akkoord met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten;
  • de verhuurder wil een gemeentelijk bestemmingsplan verwezenlijken op de plaats van de woonruimte;
  • indien de huurder een kamer huurt in een woning waar de verhuurder zelf ook woont, en het belang van de verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen weegt zwaarder dan het belang van de huurder om de huurovereenkomst voort te zetten.

Per reden moet zijn voldaan aan de bijbehorende wettelijke vereisten.


Hoe dit document te gebruiken

De opzeggingsbrief dient te worden ingevuld met de relevantie informatie over de huurder, de verhuurder, de gehuurde woonruimte, de datum waarop de overeenkomst beëindigd wordt, en de wettelijke reden voor opzegging.

In de brief dient de verhuurder te vragen aan de huurder om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of hij akkoord gaat met de huuropzegging. Indien de huurder hier niet mee akkoord gaat, kan de verhuurder de opzegging via de rechter regelen.

De brief wordt vervolgens ondertekend door de verhuurder en met aangetekende post verstuurd aan de huurder. Als de woonruimte door meerdere huurders wordt gehuurd, dienen alle huurders een afzonderlijke brief te ontvangen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen