Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte voor verhuurder Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder)

Laatste revisie Laatste revisie 09-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4,7 - 5 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 09-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,7 - 5 stemmen

Het model invullen

Wat is een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte?

Een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte kan door de verhuurder gebruikt worden om aan de huurder mede te delen dat de huurovereenkomst zal eindigen op de afgesproken einddatum. De brief is enkel van toepassing op de opzegging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is een einddatum afgesproken. Op de einddatum zal de huurperiode eindigen, of worden verlengd voor onbepaalde tijd.

Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt, kan de Brief opzeggen huurovereenkomst woonruimte (voor huurder) gebruikt worden.


Is het verplicht om een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd te hebben?

Het aanzeggen van de huur moet schriftelijk gebeuren. Het is dus altijd noodzakelijk dat er 1 tot 3 maanden voor het einde van de huurovereenkomst een brief wordt gestuurd naar de verhuurder, om mede te delen dat de huurovereenkomst niet wordt voortgezet. Als de woonruimte door meerdere huurders wordt gehuurd, dienen alle huurders een afzonderlijke brief te ontvangen.


Wat is de maximale huurperiode bij de verhuur van woonruimte voor bepaalde tijd?

Wanneer een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten, mag de huurperiode niet langer zijn dan de wettelijke maxima. Dit is voor een zelfstandige woonruimte (een woonruimte met eigen deur, keuken en badkamer) 2 jaar, en voor een onzelfstandige woonruimte (een woonruimte zonder eigen deur, of waar de keuken en/of badkamer gedeeld wordt) 5 jaar.

Na de maximale huurperiode mag de huurovereenkomst wel verlengd worden, maar dan zal de overeenkomst worden omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (vaste overeenkomst), met alle bijbehorende wettelijke regels voor de verhuurder en rechten voor de huurder.


Mag een huurovereenkomst voor woonruimte voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mag niet tussentijds worden beëindigd door de verhuurder. De huurder mag dat wel. De huurperiode eindigt bij bepaalde tijd op de afgesproken einddatum van de huurovereenkomst. De verhuurder moet het einde van de huurperiode echter wel 1 tot 3 maanden voor de einddatum van de huurovereenkomst aankondigen aan de huurder. De huurovereenkomst kan ook verlengd worden. De overeenkomst gaat in dat geval over op een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd mag wel, met inachtneming van de opzegtermijn, opgezegd worden door de verhuurder. Dit mag echter alleen op grond van vijf in de wet bepaalde redenen. Als de huurder daarmee akkoord gaat, eindigt de huurovereenkomst. Gaat de huurder niet akkoord met de opzegging, dan moet de beëindiging van de huurovereenkomst via de rechter. Voor het opzeggen van de huur voor onbepaalde tijd door de verhuurder kan een brief opzeggen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder) worden gebruikt.


Wat moet een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte bevatten?

Een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte moet de volgende informatie bevatten:

  • De gegevens van de verhuurder en de huurder;
  • De gegevens van de verhuurde woonruimte;
  • De datum van verzending (waarbij de aanzegtermijn in acht moet worden genomen);
  • Eventueel de reden voor het beëindigen van de huurovereenkomst;
  • Inspectie en teruggave waarborgsom.


Wat is niet toegestaan in een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte?

De beëindiging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd moet 1 tot 3 maanden voor de einddatum van de huurovereenkomst worden aangekondigd aan de huurder. Als deze termijn niet in acht wordt genomen, en er wordt te laat opgezegd, bestaat de kans dat de huurovereenkomst omgezet moet worden in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met bijbehorende huurbescherming.

Daarnaast is het niet toegestaan om de huurder een tweede huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden of de huurovereenkomst voor bepaalde tijd opnieuw voor bepaalde tijd te verlengen. De huurovereenkomst mag wel verlengd worden, maar de overeenkomst gaat in dat geval over op een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.


Wat moet er gedaan worden nadat een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte is opgesteld?

Nadat de brief is opgesteld, moet deze schriftelijk, en met inachtneming van de aanzegtermijn van 1 tot 3 maanden, naar de huurder worden gestuurd. Het is verstandig dit per aangetekende brief te doen, zodat de verhuurder altijd kan bewijzen hij aan de aanzegplicht heeft voldaan. Het is ook mogelijk dit per e-mail te doen, maar dan moet er een bevestiging zijn van de huurder dat de aanzegging is ontvangen. Een handige manier om daarvoor te zorgen is om de huurder te vragen om een ontvangstbevestiging. Als de aanzegging niet bevestigd wordt, is het verstandig alsnog een aangetekende brief te versturen naar de huurder. Als de verhuurder niet kan aantonen dat de huurder het bericht heeft ontvangen en de aanzegtermijn verstrijkt, bestaat de kans dat de huurovereenkomst omgezet moet worden in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met bijbehorende huurbescherming. Als de woonruimte door meerdere huurders wordt gehuurd, dienen alle huurders een afzonderlijke brief te ontvangen.


Welke wetten zijn van toepassing op een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte?

Op een brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte is Titel 4, Afdeling 5, Onderafdeling 4 Boek 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen