Naar boven
Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte voor verhuurder Het model invullen

Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder)

Laatste revisie
Laatste revisie 04-07-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Beoordeling 4,8 - 4 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 04-07-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,8 - 4 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder)

Deze Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte kan de door de verhuurder gebruikt worden om aan de huurder mede te delen dat de huurovereenkomst zal eindigen op de afgesproken einddatum.

Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt, kan de Brief opzeggen huurovereenkomst woonruimte (voor huurder) gebruikt worden.

De brief is enkel van toepassing op de opzegging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is een einddatum afgesproken. Op de einddatum zal de huurperiode eindigen, of worden verlengd voor onbepaalde tijd.


Maximale huurperiode

Wanneer een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten, mag de huurperiode niet langer zijn dan de wettelijke maxima. Dit is voor een zelfstandige woonruimte (een woonruimte met eigen deur, keuken en badkamer) 2 jaar, en voor een onzelfstandige woonruimte (een woonruimte zonder eigen deur, of waar de keuken en/of badkamer gedeeld wordt) 5 jaar.

Na de maximale huurperiode mag de huurovereenkomst wel verlengd worden, maar dan zal de overeenkomst worden omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (vaste overeenkomst), met alle bijbehorende wettelijke regels voor de verhuurder en rechten voor de huurder.


Aanzegplicht

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch op de einddatum van de overeenkomst. De verhuurder heeft wel een aanzegplicht, wat inhoudt dat hij tussen de 1 en 3 maanden vóór de einddatum aan de huurder moet laten weten dat hij de huurovereenkomst beëindigt op de overeengekomen einddatum.

Indien de verhuurder niet, of niet tijdig voldoet aan zijn aanzegplicht, zal de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd worden verlengd.


Tussentijds opzeggen

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mag niet tussentijds (vóór de afgesproken einddatum) opgezegd worden door de verhuurder. Wanneer een huurovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd wordt, en wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan deze wel opgezegd worden, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en de wettelijke redenen voor opzegging. Hiervoor kan de Brief opzeggen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd betreffende woonruimte (voor verhuurder) gebruikt worden.


Hoe dit document te gebruiken

De aanzeggingsbrief dient te worden ingevuld met de relevantie informatie over de huurder, de verhuurder, de gehuurde woonruimte, en de datum waarop de overeenkomst eindigt. De reden voor het niet verlengen van de huurovereenkomst kan worden toegelicht.

De brief wordt vervolgens ondertekend door de verhuurder en met aangetekende post verstuurd aan de huurder. Als de woonruimte door meerdere huurders wordt gehuurd, dienen alle huurders een afzonderlijke brief te ontvangen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen