Brief tot het terugvragen van borg huur Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief tot het terugvragen van borg huur

Laatste revisie Laatste revisie 04-12-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 04-12-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze brief kan gebruikt worden door de huurder om de betaalde borg terug te vragen.

De borg, ook wel een waarborgsom genoemd, is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt bij aanvang van de huurovereenkomst, ter waarborg voor de nakoming van de huurovereenkomst.

  • Indien de huurder aan het einde van de huurovereenkomst het gehuurde met schade oplevert of een huurachterstand heeft, kan deze waarborgsom gebruikt worden om deze schade of huurachterstand te herstellen. De schade moet in dat geval wel te wijten zijn aan het handelen van de huurder. Schade door zogenaamd 'normaal gebruik' kan niet in mindering worden gebracht op de teruggave van de waarborgsom.
  • Indien er geen schade is veroorzaakt aan het gehuurde door de huurder en er geen huurachterstand is, dient de volledige waarborgsom na afloop van de huurperiode terugbetaald te worden door de verhuurder.

Hiervoor wordt soms een termijn gesteld in de huurovereenkomst. Er is geen wettelijk limiet voor deze termijn, maar het wordt over het algemeen als redelijk beschouwd als de borg binnen een maand na afloop van de huurovereenkomst wordt terugbetaald.

Als de verhuurder na een eerder verzoek tot terugbetaling de waarborgsom niet terugbetaald of niet heeft gereageerd op het verzoek met een gegronde reden voor vertraagde terugbetaling, kan deze brief als ingebrekestelling gebruikt worden.


Hoe dit document te gebruiken

Deze brief dient ingevuld te worden met de relevante informatie over de huurder, de verhuurder en het gehuurde pand. Daarnaast moet het bedrag van de waarborgsom vermeld worden, en binnen welke termijn na ontvangst van de brief deze terugbetaald dient te worden. Vervolgens kan de huurder de brief op vormvrije wijze versturen aan de verhuurder.

Het is aan te raden de brief met een ontvangstbevestiging te verzenden, dus middels aangetekende post of e-mail met ontvangstbevestiging. Op deze wijze bestaat er bij de huurder altijd zekerheid dat de verhuurder de brief heeft ontvangen en kan de termijn aangehouden worden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen