Verzoekbrief medehuurderschap Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Verzoekbrief medehuurderschap

Laatste revisie Laatste revisie 03-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 03-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4 - 1 stem

Het model invullen

Deze Verzoekbrief medehuurderschap kan door een huurder gebruikt worden om zijn verhuurder te verzoeken om degene waarmee de huurder samenwoont, medehuurder te maken.

Dit gebeurt door middel van een wijziging in de huurovereenkomst, waarbij de persoon die medehuurder wordt als medehuurder aan de huurovereenkomst wordt toegevoegd. De medehuurder krijgt dezelfde rechten en huurderbescherming als de huurder van de woonruimte.

Indien de samenwonende personen een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hoeft geen verzoek tot medehuurderschap gedaan te worden bij de verhuurder. Dit gaat dan automatisch.


Voorwaarden medehuurderschap

Om wettelijk recht te hebben op medehuurderschap, gelden de volgende voorwaarden:

  • de persoon die medehuurder wordt woont tenminste 2 jaren in de woonruimte, en heeft hier zijn hoofdverblijf (plaats waar iemand gewoonlijk verblijft met de bedoeling om daar voor langere tijd te blijven);
  • de huurder en de persoon die medehuurder wordt hebben een duurzame gemeenschappelijke huishouding (de personen zorgen financieel voor elkaar) in de woonruimte. In de meeste gevallen is hiervan geen sprake indien de samenwonende personen familieleden zijn. Een familielid kan daarom meestal geen medehuurder worden;
  • het medehuurderschap is niet bedoeld om de persoon die medehuurder wordt op korte termijn hoofdhuurder te maken;
  • de persoon die medehuurder wordt is in staat/wordt verwacht in staat te zijn de huur te betalen.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal de rechter het verzoek tot medehuurderschap afwijzen.

Tevens dient er rekening gehouden te worden met dat in sommige huurovereenkomsten is opgenomen dat het verboden is voor de huurder om iemand bij zich in te laten wonen, of dat hiervoor voorafgaande toestemming gevraagd moet worden. Dit moet dan gevraagd zijn aan het begin van het samenwonen, en niet pas bij het verzoeken om medehuurderschap na 2 jaar samenwonen.


Hoe dit document te gebruiken

Dit document dient te worden ingevuld met de gegevens van de huurder en de verhuurder. Vervolgens dient vermeld te worden wie medehuurder wordt, en sinds wanneer de huurder en de medehuurder samenwonen in de woonruimte. Er kan hier eventueel een bewijs van worden bijgevoegd als bijlage. Ook wordt in de brief benoemd binnen hoeveel dagen de huurder reactie wenst van de verhuurder met betrekking tot het verzoek.

De brief wordt ondertekend door de huurder en verstuurd aan de verhuurder, middels een verzendwijze met ontvangstbewijs.

Wanneer de verhuurder binnen 3 maanden na de verzoekbrief geen gehoor geeft aan het verzoek, kan een verzoek gedaan worden bij de rechter.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen