Naar boven
Huurovereenkomst voor bedrijfsruimte Het model invullen

Huurovereenkomst voor bedrijfsruimte

Laatste revisie
Laatste revisie 08-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 4 tot 6 pagina's
Beoordeling 4,5 - 8 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 08-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 8 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Huurovereenkomst voor bedrijfsruimte

Deze Huurovereenkomst voor bedrijfsruimte kan gebruikt worden om afspraken vast te leggen tussen de verhuurder en de huurder, bij de verhuur van een bedrijfsruimte.

Een bedrijfsruimte is een ruimte die gebruikt wordt door de huurder voor de uitoefening van de activiteiten van zijn bedrijf.

Indien de verhuurde ruimte door de huurder gebruikt wordt om in te wonen, kan de Huurovereenkomst voor woonruimte gebruikt worden.


Soorten bedrijfsruimtes

Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen twee soorten bedrijfsruimtes:

 • Middenstandsbedrijfsruimte: een bedrijfsruimte waar de klanten vrij toegang hebben om het aanbod van de onderneming te bestellen, kopen of gebruiken. Dit wordt daarom ook wel een winkelruimte genoemd. Hieronder valt bijvoorbeeld een bedrijfsruimte die gebruikt wordt als restaurant, café, bestel- en afhaaldienst, kleinhandelsbedrijf, of hotel.
 • Overige soort bedrijfsruimte: een bedrijfsruimte die gebruikt wordt als ander soort ruimte, waar de klanten geen toegang hebben om het aanbod van de onderneming te bestellen, kopen of gebruiken. Hieronder valt bijvoorbeeld een bedrijfsruimte die gebruikt wordt als kantoor, showroom, fabriek, of opslag. Maar hieronder valt ook een bedrijfsruimte die gebruikt wordt voor het verlenen van diensten op afspraak, zoals een advocatenkantoor.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de twee soorten bedrijfsruimtes, omdat de onderneming afhankelijker is van een middenstandsbedrijfsruimte, en vaak investeringen heeft gemaakt die gekoppeld zijn aan het pand. Daarom heeft de huurder meer huurdersbescherming in dat geval.


Middenstandsbedrijfsruimte

Voor de verhuur van een middenstandsbedrijfsruimte gelden strengere regels met betrekking tot de volgende afspraken:

 • de duur van de overeenkomst: de overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor 5 jaar, en als deze niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst verlengd met nogmaals 5 jaar. Als vervolgens nog steeds niet wordt op gezegd, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd (of bepaalde tijd, indien de huurder en verhuurder dat afspreken). Het is 1 keer mogelijk voor de huurder en de verhuurder om een overeenkomst te sluiten voor een (proef)periode van maximaal 2 jaar. Hierna geldt de bovenstaande 5 + 5 jaren-regeling.
 • de opzegging van de overeenkomst: voor opzegging van de overeenkomst aan het einde van de eerste of tweede vijf jaar, of tijdens de voor (on)bepaalde tijd verlengde overeenkomst, geldt een opzegtermijn van 1 jaar. Als de verhuurder opzegt, moet sprake zijn van een wettelijk toegestane reden voor opzegging, en toestemming van de huurder. Als de huurder geen toestemming geeft, beslist de rechter of de reden voor opzegging daadwerkelijk voldoet aan de wettelijke vereisten.
 • wijziging van de huurprijs: de huurprijs mag door de huurder en de verhuurder vrij bepaald worden, maar de overeengekomen huurprijs kan slechts worden herzien aan het einde van de duur van de overeenkomst, dus in eerste instantie na 5 jaar, en vervolgens weer na 5 jaar.


Overige bedrijfsruimtes

Bij de verhuur van overige soorten bedrijfsruimtes hebben de huurder en de verhuurder meer vrijheid bij het maken van de afspraken. De huurder en verhuurder mogen zelf besluiten voor hoe lang de overeenkomst gesloten wordt, en hoe lang de opzegtermijn is indien één van beiden de huur wil beëindigen.

De huurprijs mag door de huurder en de verhuurder vrij bepaald worden, en de huurder en de verhuurder kunnen opnemen in de overeenkomst dat de huurprijs jaarlijks wordt herzien en eventueel verhoogd aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI), wat gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De CPI geeft aan hoe de consumptie van Nederlandse huishoudens zich ontwikkelt, en hoe de prijzen van goederen en zaken zich hebben ontwikkeld.


Hoe dit document te gebruiken

De huurovereenkomst dient te worden ingevuld met de informatie van de verhuurder en de huurder. De volgende afspraken kunnen worden opgenomen in de overeenkomst:

 • waarvoor de bedrijfsruimte gebruikt zal worden;
 • mogelijkheid tot onderverhuren;
 • staat van de bedrijfsruimte bij aanvang en aan het einde van de overeenkomst;
 • de huurprijs en inclusieve/exclusieve rekeningen;
 • de wijziging van de huurprijs;
 • waarborgsom (bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt, ter zekerheid dat hij alle verplichtingen nakomt, en dat de huurder terugkrijgt aan het einde van de overeenkomst);
 • afspraken rondom onderhoud en wijzigingen aan de bedrijfsruimte;
 • vergunningen, verzekeringen, belastingen en heffingen die voor het gebruik van de bedrijfsruimte afgesloten en/of betaald moeten worden.

Zowel de huurder als de verhuurder ondertekent de overeenkomst en beiden krijgen een getekend exemplaar.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen