Brief onterechte rekening Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief onterechte rekening

Laatste revisie Laatste revisie 03-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 03-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief onterechte rekening kan gebruikt worden door een bedrijf dat, of een persoon die, een rekening heeft ontvangen die niet klopt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien:

  • de ontvanger van de rekening niet bekend is met de rekening;
  • de rekening al betaald is door de ontvanger van de rekening;
  • de rekening verjaard is;
  • het bedrag van de rekening niet klopt.

Om aan te tonen dat de rekening onterecht is, kan het van pas komen om bewijs hiervan mee te sturen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een betaalbewijs, door middel van de koopovereenkomst of de eerdere correspondentie tussen degene die de rekening verstuurd heeft en degene die de rekening ontvangen heeft.


Termijn voor protest

Het is van belang om tijdig aan te geven dat een rekening niet klopt, om te voorkomen dat een rekening verschuldigd blijft en de ontvanger van de rekening aanmaningen blijft ontvangen.

Indien de ontvanger van de rekening een bedrijf is, is het belangrijk om onmiddellijk te protesteren tegen een onterechte rekening, omdat de rekening anders als door het bedrijf aanvaard wordt beschouwd.

Binnen welke termijn geprotesteerd moet worden is niet wettelijk vastgesteld, maar dit moet binnen een redelijke termijn na ontvangst van de rekening. Het is daarom aan te raden om bij ontvangst van een rekening die niet klopt, binnen een aantal dagen na ontvangst te protesteren.


Verjaring van een rekening

Een rekening kan na een bepaald aantal jaren verjaren. Dit houdt in dat iemand door verloop van een bepaalde tijd, een verplichting niet meer hoeft na te komen. Een oude rekening, welke nog niet betaald is, kan na een bepaald aantal jaren dan niet meer geclaimd worden. In de wet is vastgesteld na hoe lang betalingen verjaren.

De meest voorkomende verjaringstermijnen zijn:

  • Voor een consument (een individuele koper die iets koopt bij een professionele verkoper):
  • 2 jaar bij de aankoop van producten
  • 5 jaar bij de aankoop van diensten

Voor een zakelijke koper: 5 jaar Indien de rechter beslist heeft dat de rekening betaald moet worden: 20 jaar.

Indien er na het verzenden van de eerste rekening vaker gevraagd is om betaling, gaat de bovenstaande termijn telkens opnieuw in.


Hoe dit document te gebruiken

De brief dient te worden ingevuld met de gegevens van degene die de rekening ontvangen heeft, degene die de rekening verstuurd heeft en wat het bedrag van de rekening is. Eventuele details over de rekening, zoals het factuurnummer, of de omschrijving, dienen vermeld te worden indien mogelijk.

Vervolgens dient de ontvanger van de rekening aan te geven om welke reden de rekening onjuist is.

De brief wordt ondertekend door de ontvanger van de rekening en via aangetekende post verstuurd aan degene die de rekening verstuurd heeft.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen