Naar boven
Distributieovereenkomst Het model invullen

Distributieovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 09-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 5 tot 7 pagina's
Beoordeling 4,3 - 3 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 09-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 7 pagina's

Beoordeling: 4,3 - 3 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Distributieovereenkomst

Een Distributieovereenkomst is een overeenkomst waarbij een leverancier producten en/of diensten levert aan een distributeur, en de distributeur de producten doorverkoopt.

De Distributeur koopt producten en/of diensten van de leverancier op, en verkoopt deze in eigen naam aan de afnemers. De leverancier zal dus geen deel uitmaken van de overeenkomst die tussen de distributeur en de afnemer wordt gesloten. De doorverkoop van de producten vindt vaak plaats in een afgesproken gebied.

Deze overeenkomst is enkel van toepassing op een distributieovereenkomst binnen Nederland en waarop het kartelverbod niet van toepassing is.


Mededinging

Bij distributieovereenkomsten dient rekening gehouden te worden met de mededing wetgeving. Deze wetgeving zorgt ervoor dat de concurrentie tussen ondernemingen eerlijk blijft. Bepaalde afspraken die de concurrentie tussen ondernemingen beperken, zijn verboden om in distributieovereenkomsten op te nemen. Dit wordt ook wel het kartelverbod genoemd.

Voor distributieovereenkomsten die niet grensoverschrijdend zijn, en dus niet buiten Nederland plaatsvinden, bestaat de bagatelvrijstelling op het kartelverbod. Deze uitzondering houdt in dat indien bij de mededinging-beperkende afspraken maximaal 8 ondernemingen betrokken zijn en de ondernemingen een gezamenlijke jaaromzet hadden, in het voorgaande jaar, van maximaal €5.500.000 in het geval van goederen of €1.100.000 in alle andere gevallen, het kartelverbod niet van toepassing is.

Ook in het geval van een agentuurovereenkomst is het kartelverbod niet van toepassing. Bij agentuur werkt een handelsagent in opdracht en als vertegenwoordiger van de leverancier als bemiddelaar bij het samenbrengen van de leverancier en de afnemer. De handelsagent maakt geen deel uit van de overeenkomst die uiteindelijk met de afnemer gesloten wordt.

Voor meer informatie over de toepasselijkheid en soorten beperkingen in het kader van het kartelverbod kan de website van de Rijksoverheid geraadpleegd worden.

Indien de bovenstaande uitzonderingsgevallen niet van toepassing zijn, kunnen sommige bepalingen in strijd met het kartelverbod zijn. Het ACM (Autoriteit Consument & Markt) binnen Nederland, en de Europese Commissie binnen Europa, houden hier toezicht op.

Indien het ACM voldoende verdenkingen heeft van schending van het mededingingsrecht, kan gegevensonderzoek en een inval bij een betrokken bedrijf of woning plaatsvinden.

Wanneer voldoende bewijs is van een schending, kunnen bepalingen nietig worden verklaard, of de hele overeenkomst kan dan nietig worden verklaard. Daarnaast kan een boete opgelegd worden aan de betrokken ondernemingen, welke kan oplopen tot 40% van de totale omzet. Ook kan een onderneming die door de schending schade heeft opgelopen, een schadevergoeding eisen.

Andere ondernemingen, of ondernemingen zelf, kunnen een vermoedelijke schending van het mededingingsrecht aangeven bij het ACM of bij de rechter, op de website van het ACM staat uitgelegd hoe de procedure werkt.


Exclusieve distributie en afname

In een distributieovereenkomst kan een bepaling met betrekking tot exclusieve distributie opgenomen worden. Dit houdt in dat de distributeur de enige is die de producten en/of diensten van de leverancier verkoopt in het bepaalde gebied. De leverancier mag dan geen andere distributeurs of vertegenwoordigers aanwijzen om in dat gebied de producten en/of diensten te verkopen, en ook zelf mag de leverancier dit niet doen.

Ook kan een bepaling met betrekking tot exclusieve afname opgenomen worden. Dit houdt in dat de distributeur de producten en/of diensten die hij verkoopt, enkel afneemt bij de leverancier, en niet bij andere leveranciers mag afnemen.

Er kan tevens een minimale afname worden opgenomen in de overeenkomst. Bij een minimale afname heeft de distributeur de verplichting om iedere bepaalde periode voor minstens een bepaald bedrag producten en/of diensten bij de leverancier af te nemen.


Hoe dit document te gebruiken

Het document dient te worden ingevuld met de gegevens van de leverancier en de distributeur. De volgende zaken kunnen worden opgenomen in de overeenkomst:

  • de producten en/of diensten die de leverancier zal doorverkopen;
  • het gebied waarin de distributeur werkzaam zal zijn;
  • exclusieve distributie;
  • exclusieve afname;
  • minimale afname;
  • concurrentiebeding (afspraken met betrekking tot concurrerende werkzaamheden tijdens en na de overeenkomst)
  • boetebeding (in het geval dat een afspraak uit de overeenkomst niet wordt nageleefd, kan een boete worden opgelegd).

De overeenkomst wordt door de leverancier en de distributeur ondertekend, en beiden krijgen een exemplaar van de getekende overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen