Brief ontslag op staande voet Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief ontslag op staande voet

Laatste revisie Laatste revisie 10-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
5 - 2 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 10-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 5 - 2 stemmen

Het model invullen

Deze Brief ontslag op staande voet kan worden gebruikt door de werkgever om de werknemer schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn ontslag op staande voet en de reden hiervoor.

Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever met onmiddellijke ingang beëindigd. De werkgever hoeft geen voorafgaande toestemming van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) of de kantonrechter te vragen.

Na ontslag op staande voet verliest de werknemer zowel zijn baan, als zijn recht op een WW-uitkering (uitkering voor werklozen), omdat hij verwijtbaar werkloos is geworden.


Dringende redenen

Op het moment dat de werknemer ontslagen wordt, dient direct de reden voor het ontslag vermeld te worden door de werkgever.

Een werknemer kan enkel op staande voet ontslagen worden indien hier een dringende reden voor is. Van dringende redenen is sprake indien de gedragingen van de werknemer zo ernstig zijn, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst onmogelijk is geworden.

Er is geen lijst met wettelijke dringende redenen, maar voorbeelden hiervan zijn geweld, diefstal, dronkenschap, en intimidatie op de werkvloer.

Ook kan een werknemer op staande voet ontslagen worden indien hij hardnekkig weigert de instructies van de werkgever op te volgen, nadat hier een officiële waarschuwing voor is gegeven. Voorbeelden hiervan zijn structureel te laat komen, en onbeleefd gedrag jegens klanten.


Onverwijld handelen werkgever

De werkgever dient na het constateren van de gedragingen, die als reden dienen voor het ontslag, onverwijld te handelen. Dit wil zeggen dat de werkgever niet mag wachten met het ontslaan van de werknemer. Bijvoorbeeld: als de gedragingen van de werknemer op maandag plaatsvinden, handelt de werkgever niet onverwijld indien hij de werknemer pas op vrijdag ontslaat.


Schadevergoeding

Volgens de wet is de werknemer in het geval van ontslag op staande voet verplicht een schadevergoeding te betalen aan de werkgever, wanneer de werkgever dit verzoekt.

De werkgever heeft de keuze tussen een gefixeerde schadevergoeding of een werkelijke schadevergoeding. Meestal wordt gekozen voor de gefixeerde schadevergoeding, omdat de hoogte hiervan wettelijk bepaald is en de schadevergoeding daarom altijd wordt toegekend door de rechter.

De hoogte van de gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het loon dat nog betaald had moeten worden, door de werkgever aan de werknemer, als op de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde wijze opgezegd zou zijn.

De hoogte van de werkelijke schadevergoeding hangt af van de werkelijk geleden schade. De werkgever moet de hoogte hiervan kunnen bewijzen.


Hoe dit document te gebruiken

De brief dient te worden ingevuld met de gegevens van de werknemer en de werkgever. Er dient nauwkeurig beschreven te worden om welke reden de werknemer ontslagen wordt, wanneer deze gedragingen hebben plaatsgevonden, en of de werknemer hier reeds op is aangesproken. Ook dient vermeld te worden of de werkgever een schadevergoeding eist van de werknemer.

Vervolgens kan de brief het best aangetekend of via de mail verstuurd worden, zodat er bewijs is dat de werknemer de brief heeft ontvangen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen