Brief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor werkgever Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor werkgever)

Laatste revisie Laatste revisie 07-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 07-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan gebruikt worden door de werkgever om de werknemer aan te bieden om zijn arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, te verlengen na de einddatum. Indien de werkgever de overeenkomst niet wil verlengen kan de Brief aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gebruikt worden.

De overeenkomst kan verlengd worden voor bepaalde tijd, waarbij opnieuw een einddatum wordt afgesproken, of voor onbepaalde tijd, zonder einddatum.


Aanzegtermijn

Als de werkgever en de werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) hebben gesloten van 6 maanden of langer, dient de werkgever uiterlijk 1 maand vóór de afgesproken einddatum aan te geven aan de werknemer of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Dit dient schriftelijk te worden gedaan.

De werkgever dient tevens aan te geven onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt voortgezet.

Als de werkgever zich niet houdt aan zijn aanzegplicht, of aanzegt korter dan 1 maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst, is hij de werknemer een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van het loon over de tijd dat de werkgever de aanzegging niet op tijd heeft gedaan, met een maximum van 1 maandsalaris.

Indien de werkgever niet aanzegt, zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden voor dezelfde duur als de huidige overeenkomst.


Ketenregeling

De ketenregeling is de regeling dat een werknemer die een overeenkomst krijgt voor bepaalde tijd (met einddatum) recht heeft op een overeenkomst voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) indien:

  • hij meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad bij dezelfde werkgever;
  • hij meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad bij verschillende werkgevers, voor hetzelfde soort werk;
  • zijn overeenkomst voor bepaalde tijd minder dan drie keer verlengd is, maar de totale duur van zijn overeenkomsten bij de werkgever meer dan drie jaar is.

Indien er meer dan 6 maanden tussen twee tijdelijke overeenkomsten zit, wordt de keten doorbroken en begint het tellen opnieuw.


Hoe dit document te gebruiken

De werkgever dient de brief in te vullen met de einddata van de huidige en de verlengde arbeidsovereenkomst, en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst verlengd wordt. De werknemer dient een bepaalde termijn te krijgen om dit aanbod te aanvaarden. Indien het aanbod niet aanvaard wordt, vervalt het aanbod.

De brief dient ondertekend door de werkgever, via verzending met ontvangstbewijs, aan de werknemer gestuurd te worden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen