Brief ontslag tijdens proeftijd voor werkgever Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief ontslag tijdens proeftijd (voor werkgever)

Laatste revisie Laatste revisie 10-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 10-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief ontslag tijdens proeftijd kan gebruikt worden door de werkgever om de arbeidsovereenkomst met de werknemer tijdens de proeftijd schriftelijk op te zeggen. Voor het gebruik van deze brief is het daarom van belang om allereerst in de arbeidsovereenkomst te controleren of er een geldige proeftijd is opgenomen.

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd opgenomen worden, waarin zowel de werknemer als de werkgever het recht heeft om de overeenkomst per direct op te zeggen. De werkgever heeft in het geval van opzegging tijdens de proeftijd geen toestemming voor ontslag nodig van de rechter of het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

De werkgever dient de werknemer een transitievergoeding te betalen, welke berekend wordt over het aantal gewerkte uren.


Geldige proeftijd

Om het dienstverband van de werknemer per direct te beëindigen, moet sprake zijn van een geldige proeftijd, die nog niet is verlopen. De volgende wettelijke limieten gelden voor de periode van de proeftijd:

  • een contract van 6 maanden of minder: geen proeftijd toegestaan.
  • een contract van 6 maanden tot 2 jaar: maximaal 1 maand proeftijd toegestaan.
  • een tijdelijk contract van meer dan 2 jaar of vast contract: maximaal 2 maanden proeftijd toegestaan.
  • een contract zonder duidelijke einddatum (bv. wanneer de werknemer tijdelijk een werknemer vervangt die verlof heeft): geen proeftijd toegestaan.


Hoe dit document te gebruiken

Dit document dient te worden ingevuld met de relevante informatie over de werknemer en de werkgever. De datum van indiensttreding, de periode van de proeftijd en de datum van beëindiging van de overeenkomst dienen te worden vermeld. Indien de werknemer dit verzoekt, moet ook de reden voor de beëindiging van de overeenkomst vermeld worden.

Vervolgens kan de brief worden ondertekend en verstuurd aan de werknemer. Het is aan te raden om de brief middels aangetekende post of e-mail te versturen, om zeker te zijn van ontvangst door de werknemer.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen