Naar boven
Brief voor een officiële waarschuwing aan een werknemer Het model invullen

Brief voor een officiële waarschuwing aan een werknemer

Laatste revisie
Laatste revisie 03-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 03-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief voor een officiële waarschuwing aan een werknemer

Dit document kan door de werkgever gebruikt worden als officiële waarschuwing voor de werknemer.

De officiële waarschuwing heeft geen directe gevolgen, maar wordt vaak als voorbode gebruikt voor ontslag of schorsing en ter documentatie in het personeelsdossier van de werknemer.


Redenen voor een officiële waarschuwing

Ingeval een werknemer onjuist gedrag vertoont of fouten maakt, kan dit voor een werkgever voldoende zijn de werknemer een officiële waarschuwing te geven.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de werknemer collega's of klanten onjuist bejegend of wanneer de werknemer structureel te laat komt.

Vaak wordt de officiële waarschuwing voorafgegaan door een mondelinge waarschuwing.


Hoe dit document te gebruiken?

Dit document dient te worden ingevuld met de informatie over de werknemer en de werkgever. Er dient te worden vermeld voor welke gedragingen de officiële waarschuwing wordt gegeven. Vervolgens wordt de brief ondertekend door de werkgever en vormvrij verstrekt aan de werknemer.

De brief kan toegevoegd worden aan het personeelsdossier, waardoor het op een later tijdstip kan dienen als bewijsstuk in een mogelijke schorsing of ontslag.


Toepasselijk recht

Aangezien de officiële waarschuwing op zichzelf geen juridische waarde heeft, is deze ook niet terug te vinden in de wet.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen